EtusivuAvoimet toimet ja virat

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

KOULUKURAATTORIN OSA-AIKAINEN TEHTÄVÄ

KOULUKURAATTORIN OSA-AIKAINEN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunnan sivistystoimessa on haettavana osa-aikaisen (20 %) koulukuraattorin tehtävä ajalle 9.8.2018-31.5.2019. Työ kohdistuu Kaustisen Evankelisen Opiston ja K-P:n koulutusyhtymän Kaustisen toimipisteen tarpeisiin. Määräaikaisuuden peruste: STM:n ja VM:n valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus palveluiden hallintoon ja toimintatapoihin.

Palkkaus ja muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Työaika on 1 päivä/vko, 20 % 38,25 tunnin viikkotyöajasta.

Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus (sosiaaliohjaaja, sosionomi AMK).

Tiedustelut: vs. sivistysjohtaja Mailis Tastula, puh. 050 4436 877, mailis.tastula@kaustinen.fi.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 19.6.2018 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/kuraattori". Hakemuksia ei palauteta. Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

 

Lastentarhanopettaja ja päiväkotiavustaja

MÄÄRÄAIKAINEN LASTENTARHANOPETTAJAN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunta hakee lastentarhanopettajaa vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 9.7.2018-4.1.2019. Sijoituspaikkana on Pajalan päiväkoti. Valituksi tullut vastaa vuorohoitoryhmän pedagogiikasta, tekee vuorotyötä tarpeen mukaan ja sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaisesti.


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 §:n mukainen pätevyys. Hakijan tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaisuutta koskevat ehdot, (http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/vuorotteluvapaa/index.html). Hakijoilta odotetaan alan kokemusta, hyviä työelämätaitoja sekä kiinnostusta pienten lasten pedagogiikan kehittämisestä. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 25.6.2018 klo 12.00. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/lastentarhanopettaja". Hakemuksia ei palauteta.

Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake. Haastattelut järjestetään viikolla 26.

Lisätiedot: Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi ja varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Kaustisella 13.6.2018

 

MÄÄRÄAIKAINEN PÄIVÄKOTIAVUSTAJAN OSA-AIKAINEN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunta hakee osa-aikaista päiväkotiavustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 9.8.2018-31.5.2019. Työntekijän sijoituspaikka on Kaustisen keskuskoulun esiopetusryhmä ja tehtävään kuuluu kahden lapsen avustaminen, muu ryhmä huomioon ottaen. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaisesti, työaika on 50 % yleistyöajasta.


Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja). Tehtävässä edellytetään kokemusta lasten parissa työskentelystä. Työkokemus erityislasten kanssa toimimisesta katsotaan eduksi, samoin kuin tuntemus lapsen kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Tehtävässä toimiminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 25.6.2018 klo 12.00. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/päiväkotiavustaja". Hakemuksia ei palauteta.

Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake.

Lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Kaustisella 13.6.2018

 

Musiikkilukion tuntiopettajan tehtävä

Kaustisen kunta hakee tuntiopettajaa Kaustisen musiikkilukion tuntiopettajan tehtävään 7.8.2018 alkaen. Tehtäviin kuuluu lukion opinto-ohjauksen tehtävät (enintään 13 vvt), tvt-taitojen opetusta sekä mahdollisesti lukioyhteisön muita tehtäviä (esim. kehittämishankkeet), jotka tehtävää täytettäessä täsmennetään tarkoituksenmukaisiksi lukuvuosittain tarpeen mukaan.

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen ja todistuksen terveydentilasta 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Pätevien hakijoiden puuttuessa tehtävä täytetään määräaikaisesti 7.8.2018-1.6.2019.

Lisätietoja antavat musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo 040 5561783 (21.6. saakka ja 9.-13.7.) sekä vs. sivistysjohtaja Mailis Tastula 050 4436877 28.6. saakka ja 9.7.-13.7.).

Hakuaika päättyy 11.7.2018 klo 12.00. Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle merkintä "HAKEMUS". Hakemuksia ei palauteta.

 

Kaksi osa-aikaisen koulunkäyntiohjaajan sijaisuutta

Kaustisen kunta hakee kahta osa-aikaista koulunkäyntiohjaajaa Kaustisen kunnan perusopetukseen. Toinen tehtävä täytetään ajalle 9.8.-21.12.2018 ja toinen ajalle 3.9.2018-31.5.2019; molempien työaika on 28-30 h/vko. Sijoituspaikkana lyhyemmässä toimessa on Kaustisen keskuskoulu (1.-6.) ja pidemmässä toimessa alkusijoituspaikka on Puumalan koulu. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaisten toimenhaltijoitten työvapaa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on koulunkäynnin ohjauksen ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Lyhyemmässä tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa ja pidemmässä tehtävässä 4 kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antavat vs. perusopetuksen rehtori Kaisu Koivisto 040 5479 375 (21.6. saakka) sekä vs. sivistysjohtaja Mailis Tastula 050 4436877 (28.6. saakka ja 9.7.-13.7.).

Hakuaika päättyy 30.7.2018 klo 12.00. Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle merkintä "HAKEMUS". Hakemuksia ei palauteta.

 

Sivu 1 / 2