EtusivuAvoimet toimet ja virat

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

KAUSTISEN MUSIIKKILUKION AVOIMET TYÖPAIKAT

Kaustisen musiikkilukiossa ovat haettavana seuraavat opetustehtävät:

 

1) Kaustisen musiikkilukion äidinkielen ja kirjallisuuden, suomi, lehtorin virka 7.8.2018 alkaen. 

2) Kaustisen musiikkilukion tuntiopettajan määräaikainen tehtävä 7.8.2018-1.6.2019. Tehtäviin kuuluu lukion uskonnon ja psykologian opettajan tehtävät.

3) Kaustisen musiikkilukion tuntiopettajan tehtävä 7.8.2018 alkaen. Tehtäviin kuuluu sähkökitaran ja ryhmämusisoinnin opetus, musiikkiteatterin musiikin johto sekä musiikkitapahtumien koordinointi yhdessä musiikinlehtorien kanssa. Musiikkilukion valtakunnallisen kehittämistehtävän vuoksi hakijalla toivotaan olevan asiantuntemusta musiikin neurotieteessä. Musiikinopettaja tekee monitieteistä yhteistyötä psykologian opettajan kanssa.

4) Kaustisen musiikkilukion tuntiopettajan tehtävä 7.8.2018 alkaen. Tehtäviin kuuluu sähköbasson opetus, ryhmämusisoinnin ja äänitekniikan opetus, äänitysstudion hoito sekä lukion tilaisuuksien äänentoiston hoito.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinnat ovat ehdollisia, kunnes virkaan/toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä tehtävien 1, 3 ja 4 osalta hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.  Pätevien hakijoiden puuttuessa tehtävät täytetään määräajaksi 7.8.2018-1.6.2019. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Opettajien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Lisätietoja antaa musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, puh. 040 556 1783, ilona.salomaa-uusitalo@kaustinen.fi. Paikoista voi kysyä myös vs. sivistysjohtaja Mailis Tastulalta, mailis.tastula@kaustinen.fi.

Hakuaika päättyy 2.5.2018 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus”. Hakemuksia ei palauteta. Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

17.4.2018