Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

Musiikkilukion rehtorin virka

Musiikkikunta Kaustinen hakee

MUSIIKKILUKION REHTORIA

Virka täytetään alkaen 4.6.2018 tai sopimuksen mukaan.

Viran sijoituspaikkana on valtakunnallinen erikoislukio Kaustisen musiikkilukio. Kaustisen musiikkilukiolla on musiikkilinjan lisäksi myös yleislinja. Musiikkilukiossa opiskelee vuosittain 160 opiskelijaa ja henkilöstöä on noin 40. Kaustisen musiikkilukion vahvuutena ovat asiantuntijaopettajat, ajanmukainen oppimisympäristö sekä oppimista edistävät työtavat. Kaustisen musiikkilukio on juuri saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtakunnallisen musiikin kehittämistehtävän.

Rehtorin kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vain kelpoisuusehdot täyttävät hakijat huomioidaan. Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 ov (tai 25 op) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Arvostamme nykyaikaisen asiantuntijayhteisön johtamistaitoa, rehtorin työkokemusta, hankeosaamista, myönteistä ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta sekä vuorovaikutus- ja verkostotaitoja. Toivomme hakijalta rohkeaa ja innovatiivista työskentelyotetta musiikkilukion kehittämisessä sekä soveltuvuutta erikoislukion rehtorin tehtävään.

Valinnoissa noudatetaan koeaikaa ja palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen sekä ansioluetteloineen osoitteella: Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Hakuaika päättyy 31.1.2018 klo 12.00.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Arto Alpia (arto.alpia@kaustinen.fi tai puh. 0400 569 401)
Sivistysjohtaja Henry Paananen (henry.paananen@kaustinen.fi tai puh. 050 4436 877, virkavapaalla 2.-25.1.2018)
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Tero Varila (puh. 050 529 9383)

Sivistyslautakunta 20.12.2017