EtusivuAvoimet toimet ja virat

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sijaisrekisterit

Kaustisen kunta hakee sijaisia perusopetuksen opettajien ja ohjaajien sekä varhaiskasvatuksen päiväkotihenkilöstön sijaisrekistereihin kesken lukuvuoden täytettäviä sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan mm. luokanopettajan ja eri aineiden aineenopettajien, koulunkäyntiohjaajan sekä päiväkodin henkilöstön työtehtäviin.

Pidemmät sijaisuudet laitetaan erikseen hakuun. Lisäksi syksyisin alkavat vakinaiset ja määräaikaiset opettajan tehtävät laitetaan erilliseen hakuun. Työnhakijan kannattaa siis seurata Kaustisen kunnan avoimia työpaikkoja kunnan kotisivuilta ja MOL:n sivuilta ympäri vuoden.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus tehtävään määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus säädetään kelpoisuutena antaa opetusta. Opettajien kelpoisuus selvitetään tehtävien ja opetettavien aineiden mukaisesti.

Koulunkäyntiohjaajien kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. koulunkäynnin aamu- ja iltapäiväohjaaja, lähihoitaja).

Päiväkodin lastenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja).

Päiväkodin lastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§:n mukainen pätevyys.

Sijaisrekisteriin ilmoittaudutaan tekemällä hakemus ja ilmaisemalla siinä, millaisia sijaisuuksia on valmis ottamaan vastaan. Hakemukset ansioluetteloineen sekä mahdolliset opinto- ja työtodistusjäljennökset toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/sijaisrekisterit" tai sähköpostilla osoitteeseen sivistys@kaustinen.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Hakijan on itse huolehdittava hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Yhteys- ja käytettävyystietojen ajan tasalla pitäminen on edellytys sijaisuuksien tarjoamiselle.

 

Työntekijöitä varhaiskasvatukseen

MÄÄRÄAIKAINEN PÄIVÄKOTIAVUSTAJAN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunta hakee päiväkotiavustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 29.10.2018-31.5.2019. Työntekijän sijoituspaikka on Pajalan päiväkodin 3-5 -vuotiaiden ryhmä ja tehtävään kuuluu ko. ryhmässä ryhmäavustajana toimiminen huomioiden erityisesti kahden lapsen erityistarpeet. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaan.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi koulunkäyntiohjaaja, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja. lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja). Tehtävässä edellytetään kokemusta lasten parissa työskentelystä. Työkokemus erityislasten kanssa toimimisesta katsotaan eduksi, samoin kuin tuntemus lapsen kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Tehtävässä toimiminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa.
Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.
Hakuaika päättyy 22.10.2018 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/päiväkotiavustaja". Hakemuksia ei palauteta.

Yhteystiedot: Vt. Sivistysjohtaja Mailis Tastula, puh. 050 4436 877, mailis.tastula@kaustinen.fi.
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja@kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

 

OSA-AIKAINEN LASTENHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunta hakee osa-aikaista lastenhoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 29.10.2018-31.5.2019. Lastenhoitajan tehtävän osa-aikaisuus on 40 % eli kaksi kokonaista työpäivää/vk. Maanantaisin työpäivän tehtävät sijoittuvat Omenapuun päiväkotiyksikköön ja perjantaisin Pajalan päiväkotiin.
Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja). Tehtävässä edellytetään kokemusta lasten parissa työskentelystä. Tehtävässä toimiminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa.
Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 22.10.2018 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/lastenhoitaja". Hakemuksia ei palauteta.
Yhteystiedot: Vt. Sivistysjohtaja Mailis Tastula, puh. 050 4436 877, mailis.tastula@kaustinen.fi.
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja@kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.