EtusivuSähköinen asiointi

Sähköinen asiointi Kaustisen kunnassa

Käsite

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa säädetyssä laissa (13/2003) säädetään viranomaisten ja niiden asiakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista.

Laki koskee asian sähköistä vireillepanoa, käsittelyä ja päätöksen tiedoksiantoa. Lakia sovelletaan soveltuvin osin myös muuhun viranomaistoimintaan, kuten neuvontaan ja tiedottamiseen.

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan internetin tai sähköpostin välityksellä tapahtuvaa asiointia. Sähköinen asiointi ei korvaa perinteisiä asiointitapoja, vaan mahdollisuus suulliseen ja kirjalliseen asiointiin säilyy edelleen. Tarkoitus on vain tarjota perinteisten tapojen rinnalle vaihtoehto ja parantaa asioinnin sujuvuutta hallinnossa. Sähköisen asioinnin laki tuli voimaan 1.2.2003.

Asian sähköinen vireillepano

Kaustisen kunnassa asioita voidaan laittaa vireille sähköisesti sähköpostilla.

Kunnan virallinen sähköposti on kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi.

Muut viralliset sähköpostit ovat:

Sivistystoimi - sivistys@kaustinen.fi
Kirjasto - kaustinen.kirjasto(at)kaustinen.fi
Järvelän koulu – jarvelan.koulu(at)edu.kaustinen.fi
Kaustisen Keskuskoulu vl 1-6 – keskuskoulu.1-6(at)edu.kaustinen.fi
Kaustisen Keskuskoulu vl 7-9 – keskuskoulu.7-9(at)edu.kaustinen.fi
Köyhäjoen koulu – koyhajoen.koulu(at)edu.kaustinen.fi
Puumalan koulu – puumalan.koulu(at)edu.kaustinen.fi
Musiikkilukio – kamulu(at)kaustinen.fi
Puumalan esikoulu – puumalan.esikoulu(at)kaustinen.fi
Kinon esikoulu – kinon.esikoulu(at)kaustinen.fi
Päivähoitotoimisto – paivahoito(at)kaustinen.fi
Lähdehaan päiväkoti - paivak(at)kaustinen.fi

Asuntotoimisto – asunto(at)rekipolska.fi
Lomituspalvelut - lomitus(at)kaustinen.fi
Maataloustoimisto - maatalous(at)kaustinen.fi
Keskuskeittiö – keskuskeittio(at)kaustinen.fi
Ruokahuolto - ruokahuolto(at)kaustinen.fi

Työntekijöiden henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin ei vireille saatettavia asioita tule lähettää.

Kuntalainen voi ottaa kuntaan yhteyttä, antaa palautetta, tehdä aloitteita ja kyselyjä tai lähettää hakemuksia sähköisten viestimien avulla. Asia voidaan panna vireille kunnalle toimitetulla sähköisellä asiakirjalla.

Virallisessa asioinnissa käytetään kunnan ja laitosten virallisia sähköpostiosoitteita. Kaustisen kunnassa ei ole varmistettu verkkoyhteyden turvallisuutta, joten arkaluontoisia tietoja, kuten esim. henkilötunnuksia, pankkitilien numeroita jne. ei tule sähköpostilla lähettää.

Vastuu viestin perille menosta

Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Viranomainen voi ilmoittaa sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähettäjälle. Ilmoitus voidaan tehdä myös automaattisena kuittauksena. Viranomaisen passiivisuus vastaanottokuittauksen lähettämisessä on lähettäjälle viesti siitä, että sähköistä asiakirjaa ei ole vastaanotettu.

Sähköisiä viestejä koskevat samat säännöt kuin muutakin kirjesalaisuutta, yksityisyyden suojaa ja hyvää tiedonhallintatapaa. Sähköisiä viestejä voidaan kuitenkin teknisesti muokata, jos se on tarpeen viestin saattamiseksi luettavaan muotoon.

Verkkoasiointi

Kaustisen kunnalla on kunnanviraston yhteispalvelupisteessä käytössä asiakaspääte sekä kirjastossa kuusi asiakaspäätettä, jotka ovat asiakkaiden käytössä.

Yhteispalvelupisteen asiakaspääte on asiakkaiden käytettävissä viranomaisasiointia varten.

Kirjastossa on internetyhteyksin varustettuja yleisökoneita. Alakerran koneet on sijoitettu käsikirjastoon ja sivuhuoneeseen ja ne on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Osalla koneita voi myös skannata kuvia ja tulostaa. Asiakaspäätteiden vieressä on tietokone, jolle ei tarvitse varata aikaa. Käyttöaika on korkeintaan 15 minuuttia. Koneiden käyttö on maksutonta ja aika varataan etukäteen.

Tietokoneisiin ei saa asentaa omia sovelluksia tai muuttaa selaimen asetuksia.

Kirjaston lainat voi uusia ja kirjoja varata verkkotunnuksen hankkimalla. Tunnuksen saa kirjastosta.

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä.

Kuntalaisaloite on mahdollista tehdä myös internetissä täyttämällä aloitelomake.

Aloitteet kirjataan saapuneeksi ja ne toimitetaan edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle käsittelyä varten.  Kirjaamisen yhteydessä aloite saa diaarinumeron, jolla aloitteen käsittelyä seurataan.

Kuntalaisaloitteella on oltava merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

Palaute    

Jos haluat antaa kunnalle palautetta, tehdä kysymyksiä tai toimenpide-ehdotuksia, tee ne kirjallisesti kirjeellä tai sähköpostilla. Palautteen voi lähettää myös käyttämällä etusivulla olevaa palautelomaketta.

Sähköiset laskut

Sähköisten laskujen vastaanotto

Kaustisen kunta on siirtynyt vastaanottamaan sähköisiä verkkolaskuja:

OVT -tunnus: 003701789816
Verkkolaskuoperaattorimme: CGI Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029 

Kaustisen kunnan y-tunnus: 0178981-6

Sähköisten laskujen lähettäminen asiakkaille

Asiakkaat voivat ottaa vastaan Kaustisen kunnalta sähköisiä laskuja hyväksymällä omassa verkkopankissaan Kaustisen kunnan e-laskujen lähettäjäksi.

Lomakkeet

Kaustisen kunnan kotisivuilla olevat lomakkeet ovat pääosin pdf- tai doc-muodossa. Osa lomakkeista on aktiivisia eli ne voi täyttää tietokoneen ruudulla ja tulostaa allekirjoitusta varten. Sähköisesti lähetettävät lomakkeet ovat html-muodossa ja ne palautetaan verkon kautta.

Lomakkeet on ryhmitelty toimialoittain aakkosjärjestykseen.

Ohjeita lomakkeiden käyttäjille

Jos tietokoneessa ei ole lomakkeen selailuun tarvittavaa ohjelmistoa, sen voi ladata alla olevien linkkien kautta.

Adobe Acrobat Reader on ohjelmisto, jonka avulla voi tarkastella ja tulostaa pdf-tiedostoja. Sen avulla voi myös täyttää pdf-lomakkeita ja lähettää ne verkon välityksellä.

lataa Adobe Reader  tästä http://get.adobe.com/fi/reader/

Microsoft Word Viever on ohjelma, jolla ilman Microsoft Wordia työskentelevät käyttäjät voivat tarkastella Word-asiakirjoja sekä täyttää ja tulostaa Word-lomakkeita

lataa Word Viever tästä http://www.microsoft.com/downloads/fi-fi/details.aspx?FamilyID=3657ce88-7cfa-457a-9aec-f4f827f20cac

Muut lomakkeet    

Lähes kaikki viranomaiset tarjoavat erilaisia sähköisiä palveluita, joista yleisimpiä ovat tietopalvelut ja tiedottaminen. Jatkossa voidaan yhä enemmän asioida vuorovaikutteisesti viranomaisten kanssa.

Muita palveluita

  • www.suomi.fi löytyy julkishallinnon sähköisiä asiointipalveluja ja lomakkeita sekä tietoa julkishallinnon palveluista.
  • www.yrityssuomi.fi löytyy yrittäjille suunnattua sisältöä