EtusivuPalvelutTekniset palvelut

 Ajankohtaista

Teknisen toimen esitteen verkkoversio on ilmestynyt! Klikkaa alla olevaa kuvaketta ja tutustu!


Tekninen esite

 

Aurauspalveluhakemus 70 vuotta täyttäneille kuntalaisille tulee palauttaa paperilla kunnan tekniseen toimeen, tai sähköisesti osoitteeseen john.nyman@kaustinen.fi . Lisätietoja antaa projektipäällikkö John Nyman, puh. 040 7237 020.

 

Yksityisteiden sekä pihateiden aurauskelpoisuuden kriteerit talvikaudella 2019-2020

Kunta aurauttaa talvikaudella 2019-2020 yksityisteitä sekä pihateitä, joille on myönnetty kunnan aurausavustus.
Tiealueet ja pihatiet tulee olla sellaisessa kunnossa, että alueet ovat aurauskelpoisia. Mikäli aurauskelpoisuuden
kriteerit eivät täyty, teitä tai pihoja ei aurata urakoitsijoiden toimesta.

Aurauskelpoisuudella varmistetaan se, ettei aurauskalusto eikä tie-/piha-alueen omaisuus vahingoitu.

Aurauskelpoisuuden kriteerit:

-Kantavuus, vähintään 8 tonnia
-Tien päällä oleva oksasto on poistettu 4,00 metrin korkeuteen saakka.
-Aurausviitat asennettu.
-Tiealueilla ja pihateillä ei ole aurauskalustoa vahingoittavia isoja kiviä, kantoja tms.
-Tien leveys aurausviittojen välissä vähintään 3,50 metriä
-Tiealueen reunoilla on riittävästi tilaa lumen läjittämiseen.
-Pihateillä on aurauskaluston kääntöpaikka.
-Pihateillä on riittävästi tilaa lumen läjitykseen.

Toimenpideaika auraukselle on 12 tuntia senttirajan (>7 cm) täyttymisestä.

Yhteydenotot auraukseen liittyen:
Projektipäällikkö John Nyman 040 723 7020
Vs. tekninen johtaja Ilkka Närhi 040 769 8668

 

Tekninen toimisto

Teknisen toimen tehtävänä on luoda kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja toimiva asuinympäristö; edistää elinkeinoelämän yleisiä toimintaedellytyksiä ja järjestää palveluita kunnan muille toimialoille.

Tekninen toimi huolehtii
* kunnallistekniikasta,
* kiinteistöjen tilapalveluista,
* kaavoituksesta, 
* tontti- ja asuntoasioista,
* kunnan maa-alueista,
* rakennusvalvonnasta
* ympäristönsuojelusta.

Teknisen toimiston yhteystiedot:

Tekninen johtaja Ilkka Närhi, puh. 040 7698 668, ilkka.narhi@kaustinen.fi

tontti- ja asunto-asiat, kunnallistekniikka, maankäyttö ja kaavoitus

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-t

Rakennustarkastaja Aki Teirikangas, puh. 040 826 2577, aki.teirikangas@kaustinen.fi

rakennusvalvonta, rakentamisen lupahakemukset, maa- ja kalliolämmön toimenpideluvat,

jätevesijärjestelmien toimenpideluvat, maisematyöilmoitukset

Rakennuttamis- ja ylläpitopäällikkö John Nyman, puh. 040 723 7020  john.nyman @kaustinen.fi

teiden kunnossapito, kunnallistekniikka, kiinteistönhoito, kaava-alueen ojitukset

Ympäristötarkastaja  Pia-Lena Närhi puh. 040 739 3977, pia-lena.narhi@kaustinen.fi

ilmoitusmenettelyt, ympäristövalvonta, ympäristöluvat, jätevesineuvonta ja jätehuolto, maa-ainesluvat, roskaamis- ja hajuilmoitukset

Toimistosihteeri Tiia Köyhäjoki, puh. 040 676 5805, tiia.koyhajoki@kaustinen.fi

kunnan vuokra-, vesi- ja kotiaterialaskutus, vesi- ja viemäriliittymissopimukset


Aukioloaika: Ma - pe klo 8.00 - 15.00

 


 

Mikontanhuan kaava-alueen katusuunnitelmat PLV 0-350

- Yleiskartta
- Asemapiirustus 101
- Pituusleikkaus
- Asemapiirustus 102
- Tyyppipoikkileikkaukset
- Paalukohtaiset poikkileikkaukset