Sykkivä, soiva Kaustinen kutsuu Sinua!

Tervetuloa Kaustiselle – noin 4 300 asukkaan musiikkikuntaan, joka sijaitsee Keski-Pohjanmaalla kantatie 63:n ja valtatie 13:n risteyksessä, vain 45 kilometrin etäisyydellä Kokkolasta. Meidät tunnetaan ainakin festareista, musiikkilukiosta, kansanmusiikista ja kansantanssista, näppäripedagogiikasta, kansanparannuksesta, Moukarikarnevaaleista ja raveista. Nyt ollaan viemässä kaustislaista viulunsoittoa Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnon luetteloon!

Meillä on hyvät liikuntamahdollisuudet: uusittu urheilutalo, laskettelurinne, oivalliset ulkoilumaastot ja hiihtoladut.

Oletko muuten tutustunut Kaustisen kalliomaastoon? Luultavasti hämmästyt, et uskoisi olevasi tasaisella Keski-Pohjanmaalla.

Kylämaisemaa halkoo Perhonjoki monine koskineen. Entäpä jos vaikka kokeilisit ongintaa tai soutelisit verkalleen?

 JOki

       Raviopisto18

Monenlaisia isompia ja pienempiä tapahtumia on ympäri vuoden. Näistä tunnetuin on tietenkin heinäkuussa vietettävä Kaustinen Folk Music Festival, joka moninkertaistaa kuntamme asukasluvun viikon ajaksi.

Talvella tammi-helmikuun vaihteessa saamme kokea korkeatasoisia musiikki- ja taide-elämyksiä viikon ajan Kaustisen kamarimusiikkiviikon tuottamana.

Näppärikurssille isot ja pienet soittajat kokoontuvat viikoksi kesäkuussa.

Kaustisen raveja pääsee jännittämään joka kuukausi Vuoden raviradaksi valitulla Kaustisen raviradalla Nikulassa.

Moukarikarnevaalit järjestetään kesä-heinäkuun vaihteessa.

Kraatarimuseota suosittelemme ehdottomasti ihanana koko perheen tutustumiskohteena!

 Majoitus

 Tastula

 Ruokailu

 

Viihdy ja harrasta, näe ja koe

Kulkue

Kaustisen Folk Music Festival heinäkuussa kokoaa tuhansia kansanmusiikin ja kansantanssin ystäviä Kaustisella.  

Laskettelurinne 

Kaustisen hiihtokeskuksessa pääsee laskettelemaan, vieressä on laaja latuverkosto ja uusittu urheilutalo.

 KTK

Kaustisen kansantaiteenkeskus on arkkitehtuurisesti mielenkiintoinen käyntikohde, jossa sijaitsevat mm. Suomen Kansansoitinmuseo ja Kansanmusiikki-instituutti. Kansanmusiikki-instituutti on suomalaisen kansanmusiikin ja -tanssin tutkimus-, tiedotus- ja palvelukeskus, jonka laaja arkisto ja käsikirjasto ovat kaikkien käytettävissä. Kansantaiteenkeskuksen seminaari- ja konserttitiloja voi vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin, erityisesti yli 300-paikkainen Kaustinen-sali täysin kallion sisässä on näkemisen arvoinen ja akustiikaltaan mainio konserttisali. 

Kraatari

Virkkalan perinneseuran omistama Kraatarinmuseo on mielenkiintoinen käyntikohde, jossa voi myös järjestää pienimuotoisia tilaisuuksia. 

 Pelimannitalon Joulu 012

Pelimannitalo on perinteinen yli 200 vuotta vanha talonpoikaisrakennus Kaustisen keskustassa.

Kuva: Kunnan arkisto

  • Kaustisen kamarimusiikkiviikko tarjoaa klassisen musiikin helmiä tammi-helmikuun vaihteessa. 
  • Kaustisen urheilutalolla on mahdollisuus harrastaa monenlaista toimintaa pallopeleistä seinäkiipeilyyn ja judosta jumppaan. Urheilutalolla on myös kahden salin tasokas kuntosali
  • Urheilutalolla toimii aktiivinen urheiluseuramme Kaustisen Pohjan-Veikotjoka tuottaa yhteistyösopimuksella kunnan kanssa kaikille kaustislaisille monipuolisia liikuntapalveluja.
  • Kanteleensoittaja Kreeta Haapasalon patsas sijaitsee Seurakuntakeskuksen vierellä Kreetan puistossa.
  • Perhonjokilaakson kansalaisopisto tarjoaa erilaisia kursseja kädentaidoista kieliin ja erilaisiin musiikkipiireihin. 
  • Perhonjoella on hienot mahdollisuudet koskikalastukseen, esimerkiksi Mosalassa tai Markunkoskella, tarkempia tietoja saat Kaustisen kalastuskunnan sivuilta. Mosalan alueella on vanha Mosalan mylly. 
  • Kallioiden alueella, joista lähimmät saavutat esimerkiksi heti urheilutalon lähimaastosta, on hyviä eritasoisia patikointireittejä ja laavuja, joilla voi tulistella ja nauttia eväistään. Kaustisella ja lähikunnissa toimii myös Perhonjokilaakson retkeilijät.

 Kuntaesite

Tilaa kuntaesite osoitteesta kaustisen.kunta@kaustinen.fi

Tutustu 
Kuntaesitteeseen

Tutustu myös kuntavideoihimme, jotka teimme vuonna 2018, jolloin kuntamme täytti 150 vuotta:

Opaskartta: Karttapalvelu

Webkamera 

Tapahtumakalenteri

Kaupat ja palvelut

Kaustinen on alueensa kaupallisten palvelujen keskus, jossa käydään ostoksilla laajasti ympäristökunnista. Kaustisella on päivittäistavarakauppojen lisäksi useita erikoistavaraliikkeitä. 

 

Matkailuneuvonta

Matkailuneuvontaa annetaan kunnanviraston asiointipisteessä.  

Ota yhteyttä, palvelemme mielellämme!

Puhelin 040 652 7692.Sivun kuvat Arto Kuorikoski, ellei toisin mainita. Kuvien kopiointi kielletty!

Sivua päivitetty 8.2.2019

 

Kaustisen kunnalla on käytössä sähköinen laskun kierrätys ja laskut pyydetään ensisijaisesti toimittamaan verkkolaskuna.

OVT-tunnus: 003701789816
Verkkolaskuoperaattorimme: CGI Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029
Kaustisen kunnan y-tunnus: 0178981-6

 

 

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa 15. - 21.5.2019.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.  Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 14.5.2019 joko kirjallisesti tai puhelimitse numeroon 050 4436 880. 

Lomake kotiäänestyksen ilmoittautumisesta, tulosta ja palauta kunnanvirastoon.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys suoritetaan Kaustisen kunnanviraston kokoustiloissa. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

ke 15.5. - pe 17.5. klo 14 - 18
la 18.5. - su 19.5. klo 12 - 15
ma 20.5. - ti 21.5. klo 14 - 18.

Laitoksissa toimitettava ennakkoäänestys ilmoitetaan ao. laitoksissa erikseen.

Vaalipäivän äänestyspaikkana ovat Kaustisen kunnanviraston kokoustilat.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjä on vaalilain 57 §:n mukaan velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle tai vaalitoimikunnalle selvityksen henkilöllisyydestään henkilötodistuksella, joita ovat esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai erillinen Poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti.

Kaustisen kunnassa on käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri myös varsinaisena vaalipäivänä. Äänioikeuden tarkistamisen nopeuttamiseksi pyydämme äänestäjiä varaamaan henkilötodistuksen valmiiksi äänestyspaikalle tullessaan.

Lisätietoja vaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi ja Kaustisen kunnan kotisivuilta www.kaustinen.fi

Vaalimainonta

Suositusten mukaisesti vaalimainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua.

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. Kunnallisesta vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet siihen, että vaalien yhteydessä käytetään tällaista mainontaa. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna vasemmalta oikealle, tulisi määräytyä samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Jos kunnan vaalimainoskehikkoja sijoitetaan myös yksityisille alueille, kunnan on saatava omistajan tai haltijan suostumus kehikkojen sijoittamiseen. Jos kunta ei käytä vaalimainoskehikkoja, sen tulisi kuitenkin määritellä vaalimainontapaikat hallitsemillaan alueilla.

Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.


Kaustisen kunta pystyttää vaalimainoksia varten telineen kuntakeskukseen Pajalan palvelukeskusen läheisyyteen, osoite Pajalantie 3.

Mainonnassa noudatetaan hyvää tapaa, eikä toisen laittamia mainoksia peitetä tai poisteta. Kaustisen kunta ei kiinnitä mainoksia ehdokkaiden puolesta, vaan se on jokaisen itse huolehdittava.

Vaalimainonta ei ole sallittua missään muodossa vaalihuoneistojen välittömässä läheisyydessä.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestysten alkua eli europarlamenttivaaleissa 8.5.2019

Vaalimainonnasta ei peritä maksua.

  

Youtube selkokieli, näin äänestätä vaaleissa ennakkoon

Youtube selkokieli, näin äänestätä vaaleissa

Vaalit facebookissa

Vaalit Twitterissä

 

Sivua päivitetty 25.4.2019

 

Tietosuojavastaava

Hannu Mikkola, 040 520 7888

etunimi.sukunimi@kaustinen.fi

 

Seloste käsittelytoimista

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Tähän asetukseen pohjautuen Kaustisen kunnalla on ollut velvollisuus laatia kirjallinen kuvaus sen toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Tätä kuvausta kutsutaan selosteeksi käsittelytoimista.

Seloste on organisaation sisäinen asiakirja. Se toimii apuvälineenä henkilötietojen käsittelyn hahmottamiseen, ja sen tarkoituksena on osaltaan osoittaa, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Seloste onkin olennainen osa organisaation osoitusvelvollisuuden toteuttamista.

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa arvioida tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuutta selosteen pohjalta. Sen vuoksi seloste on pyydettäessä toimitettava valvontaviranomaiselle.

 

Organisaatiolla on velvollisuus laatia kirjallinen kuvaus sen toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Tätä kuvausta kutsutaan selosteeksi käsittelytoimista.

 

 

 

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan perhepäivähoitajia. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asenteella työskentelevää henkilöä. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Hakemuksia otetaan vastaan ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula, puh. 040 637 1272 ja  vt. sivistysjohtaja Mailis Tastula, puh. 040 547 9375. 


Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus”.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kelpoisuusehtona on perhepäivähoitajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus. Suuntautuminen lapsiin ja nuoriin. Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen valittaessa vaaditaan lääkärintodistus. Koeaika 4kk. Ennen tehtävän vastaanottoa päivähoidonjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Yhteystiedot: tarja.leppikangas-maunula@kaustinen.fi

Jatkuva haku.

040 637 1272