EtusivuPalvelutVarhaiskasvatus

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Lukuvuonna 2018 - 2019 maksuttomaan esiopetukseen ilmoittautuu kaikki vuonna 2012 syntyneet lapset. Esiopetukseen oikeuttava ja velvoittava laki astui voimaan 1.1.2015 (velvoittavuus 1.8.2015 alkaen). Kaustisen kunnan esiopetus kuuluu sivistyspalveluihin.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä sähköisesti 25.3.2018 mennessä. Ilmoittautumislinkki löytyy Kaustisen kunnan nettisivuilta tai suoraan osoitteesta https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy.

Esiopetukseen ilmoittautuessa valitaan joko Puumalan tai keskustan alueen esiopetusyksikkö. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta (päivähoito) järjestetään vain keskustan alueella. Esikoululaisen päivähoidon tarve ilmoitetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä, kohdassa palveluntarve; esiopetus+täydentävä varhaiskasvatus sekä päivittäiset hoitoajat. Keskustan alueen esiopetusyksiköistä tulee tarkempaa tietoa kevään 2018 aikana, varhaiskasvatuksen kokonaissuunnittelun yhteydessä.

Esiopetusta järjestetään perusopetuksen lukuvuoden mukaisesti viitenä arkipäivänä viikossa, 4 tuntia päivässä. Esiopetus noudattaa perusopetuksen työ-ja loma-aikoja. Esioppilaan oikeus koulukuljetukseen on silloin, kun matka lähimpään esiopetusyksikköön on yli 3km eikä lapsi tarvitse täydentävää varhaiskasvatusta (päivähoitoa) esiopetuksen lisäksi. 

Tutustuminen esikouluun järjestetään toukokuun viimeisellä viikolla, josta jokaiselle esikoululaiselle postitetaan henkilökohtainen kutsu kotiin.


Päätökset esiopetuspaikoista lähetetään koteihin viimeistään kesäkuun alussa. Lisätietoja saa varhaiskasvatusjohtaja Virpi Katajalta p.040 637 1272, päiväkodinjohtaja Emmi Huntukselta p.040 843 5673 tai palveluneuvoja Meri Kempiltä p.040 652 7692 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kaustinen.fi.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 lukien, OKM/94/592/2017

Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE
115/2017 vp, EV 147/2017 vp).

 

Maksut alenevat tammikuusta 2018 alkaen. Merkittävin muutos on se, että jatkossa toisen lapsen (toiseksi nuorimman) sisaralennus on 50 prosenttia nykyisen kymmenen sijaan.

Tämän lain voimaan astumisen ja toimeen panon myötä pyydämme kaikilta perheiltä uudet päivitetyt tulotiedot (myös samassa taloudessa asuvan uusioperheen avo-tai aviopuolison sekä lasten mahdolliset tulot kuten esim. elatusapu tai -tuki). Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Ne tulee toimittaa tämän vuoden loppuun mennessä (31.12.2017) sähköisesti Daisyn kautta osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy. Tulojen ilmoittamiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset. Huomioikaa, että mikäli tulotietoja ei toimiteta, päivähoitomaksu määrätään korkeimman maksun mukaan.

Tulotietoihin ja niiden toimittamiseen liittyen voitte olla yhteydessä varhaiskasvatusjohtaja Virpi Katajaan puh. 040 637 1272 tai palveluneuvoja Meri Kemppiin puh. 040 6527692.

Lisätietoa: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/varhaiskasvatuksen-maksut-alenevat-vuoden-2018-alusta

Laskuri päivähoitomaksujen arvioimista varten: http://minedu.fi/maksulaskuri

 

Hakeminen päivähoitoon

Lapsen päivähoitopaikkaa haetaan 4 kk ennen päivähoidon alkamista. Haku päivähoitoon on jatkuvaa ja tarvittaessa päivähoitohakemuksen voi jättää kiireellisenä myös kahta viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista koko toimintavuoden ajan. Syksyn 2017 päivähoitoryhmien suunnittelu alkaa jo kevään aikana. Syksyllä 2017 päivähoitopaikkaa tarvitsevien lasten päivähoitohakemus suositellaan jättämään varhaiskasvatusjohtajalle huhtikuun 2017 aikana.

Päivähoitohakemus tehdään sähköisesti osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy
Hakemuksen täyttävät uudet hakijat ja hoitopaikan muutosta toivovat. 

Päivähoidon alkaessa vanhemmat täyttävät esitietolomakkeen, johon kirjataan lapsen hoitosopimustiedot. Lapsen hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti Daisy-palvelun kautta osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi . Muutokset lapsen sairastumisesta ja poissaolosta on hyvä ilmoittaa päivähoitopaikkaan etukäteen, kuitenkin viimeistään päivähoitopäivän aamuna ennen kello yhdeksää. Päivähoitomaksun määräytymistä varten täytetään tuloselvitys- tai yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen. Ellei tuloselvitystietoja ole saatavilla, peritään päivähoidosta korkein maksu. Päivähoidosta irtisanoudutaan Daisy-palvelun kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon päättymistä, jolloin myös päivähoidon laskutus loppuu.

Päivähoitoyksiköt 

Pajalan päiväkoti toimii osoitteessa Meerbuschintie 2. Päiväkodissa on 7 ryhmää, joista yksi on vuorohoitoryhmä.

Perhepäivähoidon tarjonnasta voitte tiedustella varhaiskasvatusjohtajalta tai palveluneuvojalta. 

 Muutosten ilmoittaminen

Päivähoitopaikka tulee irtisanoa kirjallisesti kahta viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Irtisanominen tehdään sähköisesti osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy. Tarvittaessa lapsen hoitopaikasta voi luopua kesälomakautena 2017 (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) määräajaksi vähintään kahden täyden perättäisen kalenterikuukauden ajaksi. Tieto keskeytyksestä tulee toimittaa kirjallisena 28.4.2017 mennessä varhaiskasvatusjohtajalle. Keskeytyksen aikana lapsen hoitopaikka kunnan päivähoidossa säilyy.

 

Vasu alle 3-vuotiaat

Vasu yli 3-vuotiaatVasu yli 3-vuotiaat

Kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma