EtusivuPalvelutVarhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2020 alkaen

Indeksitarkistus muuttaa asiakasmaksuja 1.8.2020 alkaen. Lue lisää kohdasta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

 

Hakeminen päivähoitoon

Lapsen päivähoitopaikkaa haetaan 4 kk ennen päivähoidon alkamista. Haku päivähoitoon on jatkuvaa ja tarvittaessa päivähoitohakemuksen voi jättää kiireellisenä myös kahta viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista koko toimintavuoden ajan. Syksyn päivähoitoryhmien suunnittelu alkaa jo kevään aikana.

Päivähoitohakemus tehdään sähköisesti osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy
Hakemuksen täyttävät uudet hakijat ja hoitopaikan muutosta toivovat. 

Lapsen hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti Daisy-palvelun kautta osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi . Muutokset lapsen sairastumisesta ja poissaolosta on hyvä ilmoittaa päivähoitopaikkaan etukäteen, kuitenkin viimeistään hoitopäivän aamuna ennen kello yhdeksää.

Päivähoitomaksun määräytymistä varten täytetään tuloselvitys eDaisyssa. Ellei tuloselvitystietoja ole saatavilla, peritään päivähoidosta korkein maksu. HUOM! Siirrymme asteittain vuonna 2020 käyttämään Tulorekisteriä.

Päivähoidosta irtisanoudutaan Daisy-palvelun kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon päättymistä, jolloin myös päivähoidon laskutus loppuu.

Muutosten ilmoittaminen

Kaikki muutokset (tuntirajavalinnanmuutosilmoitys, irtisanominen, ym.) tulee ilmoittaa eDaisyn kautta - https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy

Päivähoitopaikka tulee irtisanoa kirjallisesti kahta viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Irtisanominen tehdään sähköisesti osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy. Tarvittaessa lapsen hoitopaikasta voi luopua kesälomakautena 2017 (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) määräajaksi vähintään kahden täyden perättäisen kalenterikuukauden ajaksi. Tieto keskeytyksestä tulee toimittaa kirjallisena 28.4.2017 mennessä varhaiskasvatusjohtajalle. Keskeytyksen aikana lapsen hoitopaikka kunnan päivähoidossa säilyy.

 

Tiedote tulorekisteristä

Siirrymme asteittain vuonna 2020 käyttämään tulotietojen sähköistä tietokantaa, Tulorekisteriä, jonka jälkeen palkkatuloja ei tarvitse enää erikseen toimittaa. Lue tiedote TÄSTÄ