EtusivuPalvelutVarhaiskasvatus

HAKEMINEN ESIOPETUKSEEN

Toimintavuonna 2020-2021 ilmaiseen esiopetukseen ovat oikeutettuja ja velvoitettuja kaikki vuonna 2014 syntyneet (6-vuotiaat) lapset.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Kaustisen kunnan varhaiskasvatuksen eDaisy –palvelun kautta osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy. Ilmoittautumislinkki löytyy myös Kaustisen kunnan nettisivuilta varhaiskasvatuksen palveluista alaotsikosta Daisy. Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2020.

Esiopetusta järjestetään Pajalan päiväkodissa, Omenapuun esiopetusyksikössä ja Puumalan koululla. Pajalan päiväkodissa ja Omenapuussa järjestetään myös täydentävää varhaiskasvatusta sitä esiopetuksen lisäksi tarvitseville. Puumalan koululla järjestetään oppilaille iltapäivätoimintaa ja siihen esioppilaiden on mahdollista ilmoittautua myös mukaan. Esiopetusta järjestetään perusopetuksen lukuvuoden mukaisina työpäivinä, viitenä arkipäivänä viikossa, 19 tuntia viikossa.

Päätökset esiopetuspaikoista toimitetaan sähköisesti Daisy-palvelun kautta. Ilmoittautumislinkistä löytyy lisätietoja. Esiopetukseen tutustuminen järjestetään toukokuun lopulla, josta paperinen kutsu lähetetään koteihin erikseen.

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtaja Virpi Katajalta, puh. 040 637 1272.

 

Tiedote tulorekisteristä

Siirrymme asteittain vuonna 2020 käyttämään tulotietojen sähköistä tietokantaa, Tulorekisteriä, jonka jälkeen palkkatuloja ei tarvitse enää erikseen toimittaa. Lue tiedote TÄSTÄ

 

Hakeminen päivähoitoon

Lapsen päivähoitopaikkaa haetaan 4 kk ennen päivähoidon alkamista. Haku päivähoitoon on jatkuvaa ja tarvittaessa päivähoitohakemuksen voi jättää kiireellisenä myös kahta viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista koko toimintavuoden ajan. Syksyn päivähoitoryhmien suunnittelu alkaa jo kevään aikana.

Päivähoitohakemus tehdään sähköisesti osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy
Hakemuksen täyttävät uudet hakijat ja hoitopaikan muutosta toivovat. 

Lapsen hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti Daisy-palvelun kautta osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi . Muutokset lapsen sairastumisesta ja poissaolosta on hyvä ilmoittaa päivähoitopaikkaan etukäteen, kuitenkin viimeistään hoitopäivän aamuna ennen kello yhdeksää.

Päivähoitomaksun määräytymistä varten täytetään tuloselvitys eDaisyssa. Ellei tuloselvitystietoja ole saatavilla, peritään päivähoidosta korkein maksu. HUOM! Siirrymme asteittain vuonna 2020 käyttämään tulotietojen sähköistä tietokantaa, Tulorekisteriä, jonka jälkeen palkkatuloja ei tarvitse enää erikseen toimittaa. Asiasta tulossa lisää tietoa myöhemmin. Muutos koskee alussa vain palkkatuloja, muista tuloista pyydämme edelleen toimittamaan todistukset.

Päivähoidosta irtisanoudutaan Daisy-palvelun kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon päättymistä, jolloin myös päivähoidon laskutus loppuu.

Muutosten ilmoittaminen

Kaikki muutokset (tuntirajavalinnanmuutosilmoitys, irtisanominen, ym.) tulee ilmoittaa eDaisyn kautta - https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy

Päivähoitopaikka tulee irtisanoa kirjallisesti kahta viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Irtisanominen tehdään sähköisesti osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy. Tarvittaessa lapsen hoitopaikasta voi luopua kesälomakautena 2017 (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) määräajaksi vähintään kahden täyden perättäisen kalenterikuukauden ajaksi. Tieto keskeytyksestä tulee toimittaa kirjallisena 28.4.2017 mennessä varhaiskasvatusjohtajalle. Keskeytyksen aikana lapsen hoitopaikka kunnan päivähoidossa säilyy.