EtusivuVarhaiskasvatuksen asiakasmaksutKuntouksellisesta syystä päivähoitoa tarvitsevan lapsen maksut

Sivistyslautakunta on määritellyt kriteerit maksuttomaan kuntouttavaan päivähoitoon seuraavasti:

  • Maksutonta päivähoitoa annetaan vain lapsen kehitysvammaisuuden perusteella.
  • Lapsi on pääsääntöisesti vähintään kaksivuotias.
  • Jotta kehitysvammainen lapsi voi saada maksuttoman hoidon on hänellä oltava kehitysvammahuollon tai lääkärin lausunto lapsen kehitysvammaisuudesta. Lausunnossa tulee olla maininta kehitysvammalain mukaisesta kuntouttavasta päivähoidosta, lapsen kuntoutuksellisista tarpeista ja lausunnonantajan suositus päivittäisestä toiminta-ajasta.
  • Kuntouttavaa päivähoitoa annetaan kunnallisessa päivähoidossa enintään 5 viisi tuntia päivässä klo 7.00–17.00 välisenä aikana. Viiden tunnin ylittävältä ajalta peritään päivähoitomaksu.
  • Vammaisen lapsen kokopäivähoito (yli viisi tuntia/päivä) katsotaan kuntouttavaksi vain erityistapauksissa, (esim. lastensuojelullisista syistä johtuva päivähoidon tarve).
  • Muu kuin kuntouttava päivähoito on maksullista. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 § 7a)
  • Esiopetukseen osallistuvan lapsen kuntouttavan päivähoidon osuus sisältyy maksuttomaan esiopetusaikaan.
  • Kuntoutuksellisista syistä saatu päivähoitopaikka ei oikeuta saamaan samanaikaisesti kotihoidontukea, koska nämä ovat pääsääntöisesti vaihtoehtoiset hoitomuodot.

SIVLTK 25.06.2009 § 81