Hakeminen päivähoitoon

Lapsen päivähoitopaikkaa haetaan 4 kk ennen päivähoidon alkamista. Haku päivähoitoon on jatkuvaa ja tarvittaessa päivähoitohakemuksen voi jättää kiireellisenä myös kahta viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista koko toimintavuoden ajan. Syksyn 2017 päivähoitoryhmien suunnittelu alkaa jo kevään aikana. Syksyllä 2017 päivähoitopaikkaa tarvitsevien lasten päivähoitohakemus suositellaan jättämään varhaiskasvatusjohtajalle viimeistään huhtikuun 2017 aikana. Päivähoitohakemuksia on saatavilla kunnan sivuilta www.kaustinen.fi, päiväkodilta ja kunnantalon neuvonnasta palveluneuvojalta. Perheelle lähetetään kotiin päätös päivähoitopaikasta ja pyydetään varmistamaan lapsen hoidon aloitukseen liittyvät asiat.

Päivähoidon alkaessa vanhemmat täyttävät esitietolomakkeen, johon kirjataan lapsen hoitosopimustiedot ja sovitaan lapsen hoitoajoista ja lomake palautetaan lapsen ryhmän työntekijälle. Muutokset lapsen sairastumisesta ja poissaolosta on hyvä ilmoittaa päivähoitopaikkaan etukäteen, kuitenkin viimeistään päivähoitopäivän aamuna ennen kello yhdeksää. Päivähoitomaksun määräytymistä varten täytetään tuloselvitys- tai yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen. Päivähoidosta irtisanoudutaan kirjallisella ilmoituksella viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon päättymistä, jolloin myös päivähoidon laskutus loppuu.