Hakeminen päivähoitoon

Lapsen päivähoitopaikkaa haetaan 4 kk ennen päivähoidon alkamista. Haku päivähoitoon on jatkuvaa ja tarvittaessa päivähoitohakemuksen voi jättää kiireellisenä myös kahta viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista koko toimintavuoden ajan. Syksyn 2017 päivähoitoryhmien suunnittelu alkaa jo kevään aikana. Syksyllä 2017 päivähoitopaikkaa tarvitsevien lasten päivähoitohakemus suositellaan jättämään varhaiskasvatusjohtajalle huhtikuun 2017 aikana.

Päivähoitohakemuksia on saatavilla tulostamalla tästä, päivähoidon toimintayksiköistä ja kunnantalon neuvonnasta palveluneuvojalta. Perheelle lähetetään kotiin päätös päivähoitopaikasta ja pyydetään varmistamaan lapsen hoidon aloitukseen liittyvät asiat.

Päivähoidon alkaessa vanhemmat täyttävät esitietolomakkeen, johon kirjataan lapsen hoitosopimustiedot ja sovitaan lapsen hoitoajoista ja lomake palautetaan lapsen ryhmän työntekijälle ennen päivähoidon aloitusta. Muutokset lapsen sairastumisesta ja poissaolosta on hyvä ilmoittaa päivähoitopaikkaan etukäteen, kuitenkin viimeistään päivähoitopäivän aamuna ennen kello yhdeksää. Päivähoitomaksun määräytymistä varten täytetään tuloselvitys- tai yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen. Ellei tuloselvitystietoja ole saatavilla, peritään päivähoidosta korkein maksu. Päivähoidosta irtisanoudutaan kirjallisella ilmoituksella viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon päättymistä, jolloin myös päivähoidon laskutus loppuu.

Päivähoitoyksiköt 

Pajalan päiväkoti toimii osoitteessa Meerbuschintie 2. Päiväkodissa on 7 ryhmää, joista yksi on vuorohoitoryhmä.

Perhepäivähoidon tarjonnasta voitte tiedustella varhaiskasvatusjohtajalta tai palveluneuvojalta.

 

 

 

Päivähoitopaikka tulee irtisanoa kirjallisesti kahta viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Tarvittaessa lapsen hoitopaikasta voi luopua kesälomakautena 2017 (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) määräajaksi vähintään kahden täyden perättäisen kalenterikuukauden ajaksi. Tieto keskeytyksestä tulee toimittaa kirjallisena 28.4.2017 mennessä varhaiskasvatusjohtajalle. Keskeytyksen aikana lapsen hoitopaikka kunnan päivähoidossa säilyy.

 

Vasu alle 3-vuotiaat

Vasu yli 3-vuotiaatVasu yli 3-vuotiaat

Kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma