Hakeminen päivähoitoon

Lapsen päivähoitopaikkaa haetaan 4 kk ennen päivähoidon alkamista. Haku päivähoitoon on jatkuvaa ja tarvittaessa päivähoitohakemuksen voi jättää kiireellisenä myös kahta viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista koko toimintavuoden ajan. Syksyn 2017 päivähoitoryhmien suunnittelu alkaa jo kevään aikana. Syksyllä 2017 päivähoitopaikkaa tarvitsevien lasten päivähoitohakemus suositellaan jättämään varhaiskasvatusjohtajalle huhtikuun 2017 aikana.

Päivähoitohakemus tehdään sähköisesti osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy
Hakemuksen täyttävät uudet hakijat ja hoitopaikan muutosta toivovat. 

Päivähoidon alkaessa vanhemmat täyttävät esitietolomakkeen, johon kirjataan lapsen hoitosopimustiedot. Lapsen hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti Daisy-palvelun kautta osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi . Muutokset lapsen sairastumisesta ja poissaolosta on hyvä ilmoittaa päivähoitopaikkaan etukäteen, kuitenkin viimeistään päivähoitopäivän aamuna ennen kello yhdeksää. Päivähoitomaksun määräytymistä varten täytetään tuloselvitys- tai yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen. Ellei tuloselvitystietoja ole saatavilla, peritään päivähoidosta korkein maksu. Päivähoidosta irtisanoudutaan Daisy-palvelun kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon päättymistä, jolloin myös päivähoidon laskutus loppuu.

Päivähoitoyksiköt 

Pajalan päiväkoti toimii osoitteessa Meerbuschintie 2. Päiväkodissa on 7 ryhmää, joista yksi on vuorohoitoryhmä.

Perhepäivähoidon tarjonnasta voitte tiedustella varhaiskasvatusjohtajalta tai palveluneuvojalta. 

 Muutosten ilmoittaminen

Päivähoitopaikka tulee irtisanoa kirjallisesti kahta viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Irtisanominen tehdään sähköisesti osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy. Tarvittaessa lapsen hoitopaikasta voi luopua kesälomakautena 2017 (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) määräajaksi vähintään kahden täyden perättäisen kalenterikuukauden ajaksi. Tieto keskeytyksestä tulee toimittaa kirjallisena 28.4.2017 mennessä varhaiskasvatusjohtajalle. Keskeytyksen aikana lapsen hoitopaikka kunnan päivähoidossa säilyy.

 

Vasu alle 3-vuotiaat

Vasu yli 3-vuotiaatVasu yli 3-vuotiaat

Kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma