EtusivuVarhaiskasvatuspalvelut ja toimipisteet

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmalla on lakiin perustuva oikeus valita sopivin vaihtoehto lapsen hoidoksi:
•    Vanhempi voi hoitaa lasta kotihoidon tuella, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi
•    Vanhempi voi hakea päivähoitopaikkaa kunnallisesta päivähoidosta
•    Vanhempi voi järjestää lapsen päivähoidon yksityisen hoidon tuella (yksityinen päivähoitopaikka tai palkattu lastenhoitaja kotona)

Tarjoamme kunnassamme lasten päivähoitoa ja esiopetusta. Varhaiskasvatus on jatkumo lapsen kotona tapahtuvalle kasvatukselle. Lapselle tarjotaan hoivaa, kasvatusta ja opetusta yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta. Tämän kasvatuskumppanuuteen perustuvan yhteistyön ohessa teemme tarvittaessa yhteistyötä myös neuvolan, lasta kuntouttavien tahojen ja perheen muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisvarhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa meillä on kiertävä erityislastentarhanopettaja käytettävissämme.

 

päiväkoti talvi2

 

Pajalan päiväkodista (Meerbuschintie 2) löytyy Pajulintujen, Peipposten, Peukaloisten, Pikkuvarpusten, Pulmusten, Punatulkkujen ja Pääskysten ryhmät. Peipposet on vuorohoito-osasto ja Punatulkut sekä Pääskyset ovat esiopetusryhmiä, joissa tarjotaan esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Omenapuun päiväkoti (Einontie 5) on Pajalan päiväkodin satelliittiyksikkö, josta löytyy Papukaijojen ryhmä.

Perhepäivähoito

Kaustisen kunnan palveluksessa työskentelee noin 15 perhepäivähoitajaa eri puolilla kuntaa. Perhepäivähoitajan toimintaa ohjaaa kunnan varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka laaditaan yhdessä vanhempien kanssa. Perhepäivähoidossa lapsiryhmän koko on neljä kokopäivähoitopaikkaa. Lisäksi ryhmään voidaan sijoittaa yksi esiopetukseen ja päivähoitoon osapäiväisesti osallistuva lapsi.

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään Keskuskoululla yhdessä ryhmässä, samoin Puumalan koululla. Pajalan päiväkodilla esiopetusta järjestetään kahdessa ryhmässä.

 

Erityisvarhaiskasvatus

Lapsen kasvun ja oppimisen tuen tarpeet halutaan selvittää mahdollisimman varhain, jolloin estetään vaikeuksien kasautumista ja syvenemistä. Tuen tarpeet arvioidaan yhteistyönä lapsen vanhempien ja häntä hoitavan kasvatushenkilöstön kanssa. Lapsi voi tarvita tukea esimerkiksi:

• fyysisen, sosiaalisen tai psyykkisen kehityksensä vuoksi,
• puheenkehityksen viivästyttyä,
• oppimisvalmiuksien omaksumisessa ennen koulunkäynnin aloittamista,
• sosiaalisiin valmiuksiin kaverisuhteissa,
• vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi.

Lapsen kasvun ja oppimisen tuella mahdollistetaan lapsen osallisuutta ja omaa toimintaa. Ensisijaisesti tuki ja kuntoutus suunnitellaan lapselle lapsen omassa hoitoryhmässä toteutuvana toimintana. Joskus avuksi tarvitaan pienennystä ryhmäkokoon tai lisähenkilöstöä, kuten päiväkodin avustajaa. Tarvittaessa teemme yhteistyötä terapeuttien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Erityisvarhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa palvelevat kiertävä erityislastentarhanopettaja ja päivähoidonjohtaja.