Kunnanvaltuusto kokoontuu juhannusviikolla valitsemaan uudet lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Nämä ovat vanhojen lautakuntien tiedot

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilainsäädännön (1641-1650/95) mukaiset tehtävät kunnallis-, eduskunta-, Tasavallan Presidentin ja Euroopan parlamentin edustajain vaaleissa.

Lautakunnan jäsenet:
Alpo Salonen, pj.
Olli Järvelä, varapj.
Irmeli Hartikainen
Matti Mustajärvi
Oili Salo

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Markus Virkkala
2. Kauko Känsäkangas
3. Jorma Virkkala
4. Marja Tastula
5. Helge Peltoniemi
6. Marianne Virkkala
7. Sinikka Hanhikoski

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii Annika Rauma, puh. 050 443 6880)

 

Kunnanvaltuusto kokoontuu juhannusviikolla valitsemaan uudet lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Nämä ovat vanhojen lautakuntien tiedot

 

Sivistyslautakunta 2015 - 2016

Lautakunnan jäsenet

Tero Varila, puheenjohtaja 050 529 9383, tero.varila(at)pp.inet.fi
Vesa Viitala, varapuheenjohtaja, 0500 580 197
Karita Eteläperä, 050 525 1159, karitaha(at)gmail.com
Sanna Uusivirta, 0400 414 104, uusivirta.sanna(at)gmail.com
Joonas Teirikangas, 040 538 7376, joonas.teirikangas(at)gmail.com
Katariina Poranen, 040 5706 175, katariina.poranen(at)gmail.com
Mauri Peltokangas
040 184 8878, mauri.peltokangas(at)pp.inet.fi
Pirjo Viiperi, 040 701 7738, viiperi.pirjo(at)gmail.com 
Irina Kirjava, 040 567 1007, irina.kirjava(at)gmail.com

Varajäsenet

Juho Isokangas, 040 706 8324, juho.isokangas(at)gmail.com
Pentti Heikkinen, 040 506 6328, pentti.heikkinen(at)kase.fi
Tanja Kaustinen, 040 580 1435, tanja.kaustinen(at)anvianet.fi
Virpi Paavola, virpi.paavola(at)kaustinen.fi
Timo Hirvi. 040 535 7034, t.hirvi(at)traktorijakonehuolto.fi
Ilmo Kaunisto 
Mauri Koivusalo
06 861 4550, mauri.koivusalo(at)lanka-tekstiili.inet.fi
Matleena Huusko 
Kyllikki Järvelä  

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja Henry Paananen, puh. 050 4436 877, henry.paananen(at)kaustinen.fi

Sivistyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, peruskoulutus-, II-asteen koulutus ja muu sivistystyö (kirjasto-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuri) sekä niihin kuuluvat toimintayksiköt.

Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, sivistyslautakunta päättää

- kunnan opetus- ja työsuunnitelmista
- peruskoulun ja lukion tuntijaon soveltamisesta koko kunnan tasolla
- peruskoulussa ja lukiossa toteutettavasta kunnan kieliohjelmasta
- koulukyyditysten perusteista ja koulumatkojen ostopalvelusopimuksista
- koulumatkaedusta
- koulun työpäivistä
- toiminnan arviointiin liittyvistä päätöksistä
- toissijaisten hakijoiden oppilaaksi ottamisesta perusopetuksessa
- kuntakohtaisten viranhaltijoiden toimipaikan määräämisestä
- apulais- ja vararehtorin määräämisestä
- kokeiluluvan hakemisesta
- kustannuskorvauksista erityisruokavaliossa

(Kunnan hallintosääntö 2013)

Pöytäkirjat

 

Kunnanvaltuusto kokoontuu juhannusviikolla valitsemaan uudet lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Nämä ovat vanhojen lautakuntien tiedot

 

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan jäsenet

Markku Luomala, puheenjohtaja, 050 544 0223, luomala.markku(at)gmail.com
Reino Paavola, varapuheenjohtaja, 045 630 8219, reinopaav(at)suomi24.fi
Vappu Peltokangas, 040 734 5729, vappu.peltokangas(at)hotmail.com
Raija Läspä
Markus Virkkala

Varajäsenet

Kari Paasila
Olli Järvelä, 040 771 4172, olli.jarvela(at)kase.fi
Annika Timonen, 040 532 1564, annika.asplund(at)luukku.com
Sisko Karvonen
Iiro Kurunsaari,
044 2519 155, iiro.kurunsaari(at)gmail.com

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii Annika Rauma, 050 443 6880, annika.rauma(at)kaustinen.fi

Sen lisäksi mitä kuntalain 71 § ja 75 §:ssä säädetään, tai hallintosäännössä määrätään, lautakunnan on

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.

2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla

 

Kunnanvaltuusto kokoontuu juhannusviikolla valitsemaan uudet lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Nämä ovat vanhojen lautakuntien tiedot

 

Tekninen lautakunta

Lautakunnan jäsenet

Hannu Virkkala, puheenjohtaja
Marko Järvelä, varapuheenjohtaja, 050 400 7237, marko73(at)kase.fi
Kai Ukskoski, 050 430 6445, kai.ukskoski(at)pp.inet.fi
Tuula Kuorikoski
Toni Peltoniemi, 040 554 5962, toni.peltoniemi(at)luukku.com
Sini Keränen, 040 8259 517, sini.keranen(at)kaustinen.net
Tero Peltoniemi, 040 575 8647, tero.peltoniemi(at)hotmail.com
Pirkko Salo, 0400 559 083, sapisu(at)suomi24.fi
Marianne From

Varajäsenet

Päivi Maria Kaustinen
Juho Viiperi, 045 112 5980, juho.viiperi(at)gmail.com
Kari Kattilakoski
Teemu Korpiaho
Veli Haukilahti
Heidi Björkbacka, 040 704 1234, heibacka@(at)uukku.com
Esa Niiranen
Sonja Kontio
Matleena Huusko

Esittelijänä toimii tekninen johtaja Patrik Knutar, puh. 050 579 0182, patrik.knutar(at)kaustinen.fi

Tekninen lautakunta vastaa kunnan infrastruktuurin kehittämisestä ja rakentamisesta sekä maa-, vesi- ja talonrakennustoiminnasta.

Teknisen lautakunnan alaisia viranhaltijoita ovat tekninen johtaja ja rakennusmestari.

Tekninen lautakunta tai sen määräämä viranhaltija ratkaisee asiat, jotka koskevat:

 • rakennusten ja muiden rakenteiden ja laitteiden luonnos- ja pääpiirustusten hyväksymistä
 • kunnan rakentamisen suunnittelua, rakennuttamista ja rakentamista
 • urakka- ja suunnittelusopimuksia, suunnittelijoiden valitsemista ja urakkatarjouksia
 • työkohteen valvojan määräämistä
 • kaavojen ja kaavamuutosten valmistelua
 • kunnan omistamien ja hallitsemien rakennusten ja huoneistojen tilapalvelua
 • maakaaren ja kiinteistömuodostamislain ym. säädösten ja päätösten mukaisia kunnan toimialaan kuuluvaa kiinteistöjen edunvalvontaa
 • kunnan metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmia sekä puukauppoja
 • tielautakunnalle yksityistielain ja yleisistä teistä annetun lain säätämiä tehtäviä sekä yleistä liikenneturvallisuutta
 • kunnan omistamien teollisuushallien ja muiden toimitilojen vuokralle antamista ja ottamisen periaatteita.
 

Kunnanvaltuusto kokoontuu juhannusviikolla valitsemaan uudet lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Nämä ovat vanhojen lautakuntien tiedot

Ympäristölautakunta 2015 - 2016

Lautakunnan jäsenet


Juha Hanhikoski
, puheenjohtaja, juhanhik(at)kase.fi
Kimmo Kuorikoski, varapuheenjohtaja
Tanja Kaustinen, 040 580 1435, tanja.kaustinen(at)anvianet.fi
Pertti Mäki-Petäjä
Kari Korkala
Satu Järvenpää
Mika Koskinen, 0400 866 345, mikakoskinen(at)luukku.com
Kyllikki Järvelä
Sonja Kontio

Varajäsenet


Jani Korkiakangas

Seppo S. Järvelä
Tiina Paavola
Ilmo Kaunisto
Kari Paasila
Lea Känsäkangas
Esa Niiranen
Sonja Hanhikoski
Lea Känsäkangas
Sonja Hanhikoski
Marianne From

Esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja Tero Uusitalo, puh. 040 8262 577, tero.uusitalo(at)kaustinen.fi ja ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi, puh. 040 7393 977, pia-lena.narhi(at)kaustinen.fi

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lautakunnan tehtävät ja toimivalta:

Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty tai säädetty, rakennusvalvontaviranomainen päättää:

 • suunnittelutarveratkaisuista
 • asemakaava-alueella toisen maalle sijiotettvista ojista, suojapenkereistä tai pumppaamoista
 • poikkeusluvista.

  Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty tai säädetty ympäristönsuojeluviranomainen toimii kunnan leirintäalueviranomaisena sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranoamisena sekä päättää:
 • ympäristönsuojelulain mukaisista talousjäteveisn käsittelyvaatimuksien poikkeamista.