Kunnanvaltuusto kokoontuu juhannusviikolla valitsemaan uudet lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Nämä ovat vanhojen lautakuntien tiedot

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilainsäädännön (1641-1650/95) mukaiset tehtävät kunnallis-, eduskunta-, Tasavallan Presidentin ja Euroopan parlamentin edustajain vaaleissa.

Lautakunnan jäsenet:
Alpo Salonen, pj.
Olli Järvelä, varapj.
Irmeli Hartikainen
Matti Mustajärvi
Oili Salo

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Markus Virkkala
2. Kauko Känsäkangas
3. Jorma Virkkala
4. Marja Tastula
5. Helge Peltoniemi
6. Marianne Virkkala
7. Sinikka Hanhikoski

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii Annika Rauma, puh. 050 443 6880)