Tarkastuslautakunta 1.6.2017 - 31.5.2021

Lautakunnan jäsenet (yhteystiedot on julkaistu niiltä, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen)

Markku Luomala, puheenjohtaja, luomala.markku(at)gmail.com, puh. 050 544 0223
Toni Anttila, varapuheenjohtaja, toni.anttila(at)pp3.inet.fi, puh. 040 528 9188
Mika Jouppila
Jaana Jylli,
jaana.jylli(at)gmail.com, puh. 046 633 9591
Vappu Peltokangas, vappu.peltokangas(at)hotmail.com, puh. 040 734 5729

Varajäsenet

Kari Paasila
Seija Kaustinen
Tiina Haukilahti
Henrik Toivonen
Oili Salo

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii Annika Rauma, 050 443 6880, annika.rauma(at)kaustinen.fi

Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään tarkastuslautakunnan on:

  • seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
  • huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
  • tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.