Kunnanvaltuusto kokoontuu juhannusviikolla valitsemaan uudet lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Nämä ovat vanhojen lautakuntien tiedot

 

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan jäsenet

Markku Luomala, puheenjohtaja, 050 544 0223, luomala.markku(at)gmail.com
Reino Paavola, varapuheenjohtaja, 045 630 8219, reinopaav(at)suomi24.fi
Vappu Peltokangas, 040 734 5729, vappu.peltokangas(at)hotmail.com
Raija Läspä
Markus Virkkala

Varajäsenet

Kari Paasila
Olli Järvelä, 040 771 4172, olli.jarvela(at)kase.fi
Annika Timonen, 040 532 1564, annika.asplund(at)luukku.com
Sisko Karvonen
Iiro Kurunsaari,
044 2519 155, iiro.kurunsaari(at)gmail.com

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii Annika Rauma, 050 443 6880, annika.rauma(at)kaustinen.fi

Sen lisäksi mitä kuntalain 71 § ja 75 §:ssä säädetään, tai hallintosäännössä määrätään, lautakunnan on

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.

2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla