Kunnanvaltuusto kokoontuu juhannusviikolla valitsemaan uudet lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Nämä ovat vanhojen lautakuntien tiedot

 

Tekninen lautakunta

Lautakunnan jäsenet

Hannu Virkkala, puheenjohtaja
Marko Järvelä, varapuheenjohtaja, 050 400 7237, marko73(at)kase.fi
Kai Ukskoski, 050 430 6445, kai.ukskoski(at)pp.inet.fi
Tuula Kuorikoski
Toni Peltoniemi, 040 554 5962, toni.peltoniemi(at)luukku.com
Sini Keränen, 040 8259 517, sini.keranen(at)kaustinen.net
Tero Peltoniemi, 040 575 8647, tero.peltoniemi(at)hotmail.com
Pirkko Salo, 0400 559 083, sapisu(at)suomi24.fi
Marianne From

Varajäsenet

Päivi Maria Kaustinen
Juho Viiperi, 045 112 5980, juho.viiperi(at)gmail.com
Kari Kattilakoski
Teemu Korpiaho
Veli Haukilahti
Heidi Björkbacka, 040 704 1234, heibacka@(at)uukku.com
Esa Niiranen
Sonja Kontio
Matleena Huusko

Esittelijänä toimii tekninen johtaja Patrik Knutar, puh. 050 579 0182, patrik.knutar(at)kaustinen.fi

Tekninen lautakunta vastaa kunnan infrastruktuurin kehittämisestä ja rakentamisesta sekä maa-, vesi- ja talonrakennustoiminnasta.

Teknisen lautakunnan alaisia viranhaltijoita ovat tekninen johtaja ja rakennusmestari.

Tekninen lautakunta tai sen määräämä viranhaltija ratkaisee asiat, jotka koskevat:

  • rakennusten ja muiden rakenteiden ja laitteiden luonnos- ja pääpiirustusten hyväksymistä
  • kunnan rakentamisen suunnittelua, rakennuttamista ja rakentamista
  • urakka- ja suunnittelusopimuksia, suunnittelijoiden valitsemista ja urakkatarjouksia
  • työkohteen valvojan määräämistä
  • kaavojen ja kaavamuutosten valmistelua
  • kunnan omistamien ja hallitsemien rakennusten ja huoneistojen tilapalvelua
  • maakaaren ja kiinteistömuodostamislain ym. säädösten ja päätösten mukaisia kunnan toimialaan kuuluvaa kiinteistöjen edunvalvontaa
  • kunnan metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmia sekä puukauppoja
  • tielautakunnalle yksityistielain ja yleisistä teistä annetun lain säätämiä tehtäviä sekä yleistä liikenneturvallisuutta
  • kunnan omistamien teollisuushallien ja muiden toimitilojen vuokralle antamista ja ottamisen periaatteita.