Tekninen lautakunta

Lautakunnan jäsenet

Hannu Virkkala, puheenjohtaja
Anne Lillsund, varapuheenjohtaja, anne.lillsund(at)sagafurs.com, puh. 050 330 8805
Anne-Mari Hakamäki
Kari Korkala
Ari Koskela
Taina Palola
Marko Rahkonen, marko.rahkonen(at)kausitnen.fi, puh. 0400 161 361
Pirkko Salo
Kai Ukskoski

Varajäsenet

Sanna Uusivirta
Laura Koskinen
Tiina Paavola
Aleksi Luoma
Teuvo Paavola
Juha Kuurajärvi
Timo Hirvi
Marianne From
Kari Kattilakoski

Esittelijänä toimii tekninen johtaja Patrik Knutar, puh. 050 579 0182, patrik.knutar(at)kaustinen.fi

Tekninen lautakunta vastaa kunnan infrastruktuurin kehittämisestä ja rakentamisesta sekä maa-, vesi- ja talonrakennustoiminnasta.

Teknisen lautakunnan alaisia viranhaltijoita ovat tekninen johtaja ja rakennusmestari.

 

Teknisen lautakunnan vastuualue huolehtii teknisestä suunnittelusta, rakennuttamisesta, liikenneväylien rakentamisesta, kunnossapidosta, yleisten alueiden kunnossapidosta, liiketoiminnasta, toimitilapalveluista sekä asumisen edistämisestä.

Tekninen lautakunta ratkaisee asiat, jotka koskevat:

  • rakennusten ja muiden rakenteiden ja laitteiden luonnos- ja pääpiirustusten hyväksymistä
  • kunnan rakentamisen suunnittelua, rakennuttamista ja rakentamista
  • urakka- ja suunnittelusopimuksia, suunnittelijoiden valitsemista ja urakkatarjouksia
  • työkohteen valvojan määräämistä
  • kunnan omistamien ja hallitsemien rakennusten ja huoneistojen tilapalvelua
  • maakaaren ja kiinteistönmuodostamislain ym. säädösten ja päätösten mukaisia kunnan toimialaan kuuluvaa kiinteistöjen edunvalvontaa
  • kunnan metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmia
  • tielautakunnalle yksityistielain ja yleisistä teistä annetun lain säätämiä tehtäviä sekä yleistä liikenneturvallisuutta
  • kunnan omistamien teollisuushallien ja muiden toimitilojen vuokralle antamisen ja ottamisen periaatteita.
  • vedenjakelun katkaisemista kunnan perintäohjeen mukaisesti.