Yhteystiedot on julkaistu niiltä, jotka ovat antaneet suostumuksensa niiden julkaisemiseen.

Ympäristölautakunta 1.6.2019 - 31.5.2021

Lautakunnan jäsenet


Toni Peltoniemi,
puheenjohtaja, tonijpeltoniemi(at)gmail.com, puh. 040 554 5962
Sanna Penttilä, varapuheenjohtaja, sanna.penttila24(at)gmail.com, puh. 045 1616 620
Pertti Mäki-Petäjä
Ilmo Kaunisto, ilmo.kaunisto(at)gmail.com, puh. 040 512 6073
Taneli Pihlajamaa
Irmeli Hartikainen, irmeli(at)siivoamme.fi, puh. 040 584 5747
Minna Ranta-Aho, minna.rantaaho(at)gmail.com, puh. 040 583 3834
Mika Juhani Koskinen
Tuija Lahti-Luopa


Varajäsenet


Ari Koskela

Juha A. Myllymäki
Tuomas Kuorikoski
Tytti Pohjola
Mikko Hanhikoski
Anne Högnabba
Maria Mikkola
Hanna Peltoniemi
Veli-Matti VarilaEsittelijöinä toimivat vs. rakennustarkastaja Aki Teirikangas, puh. 040 8262 577, aki.teirikangas(at)kaustinen.fi ja ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi, puh. 040 7393 977, pia-lena.narhi(at)kaustinen.fi

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lautakunnan tehtävät ja toimivalta:

Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty tai säädetty, rakennusvalvontaviranomainen päättää:

  • suunnittelutarveratkaisuista,
  • asemakaava-alueella toisen maalle sijoitettavista ojista, suojapenkereistä tai pumppaamoista,
  • poikkeamisluvista sekä
  • toimii kunnan leirintäalueviranomaisena.

Ympäristölautakunnan toimivaltaan kuuluvat myös vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueen vähäiset rajausten muutokset niissä tapauksissa kun kiinteistö sijaitsee kunnanvaltuuston vahvistaman toiminta-alueen läheisyydessä ja voidaan katsoa liittymisen edistävän merkittävästi ympäristönsuojelua kyseisellä alueella.

Vähäisten rajausten muutoksissa tulee huomioida ympäristönsuojelulliset seikat kuten pohjavesialueet tai muut herkät alueet sekä hajajätevesiasetuksessa määritetyt rajaukset. Pohjavesialueilla liittyminen viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolelta voidaan myös perustella ympäristölainsäädännön (527/2014) maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellolla.

 

 

Sivua päivitetty 28.6.2019