Ympäristölautakunta 2015 - 2016

Lautakunnan jäsenet


Juha Hanhikoski
, puheenjohtaja, juhanhik(at)kase.fi
Kimmo Kuorikoski, varapuheenjohtaja
Tanja Kaustinen, 040 580 1435, tanja.kaustinen(at)anvianet.fi
Pertti Mäki-Petäjä
Kari Korkala
Satu Järvenpää
Mika Koskinen, 0400 866 345, mikakoskinen(at)luukku.com
Kyllikki Järvelä
Sonja Kontio

Varajäsenet


Jani Korkiakangas

Seppo S. Järvelä
Tiina Paavola
Ilmo Kaunisto
Kari Paasila
Lea Känsäkangas
Esa Niiranen
Sonja Hanhikoski
Lea Känsäkangas
Sonja Hanhikoski
Marianne From

Esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja Tero Uusitalo, puh. 040 8262 577, tero.uusitalo(at)kaustinen.fi ja ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi, puh. 040 7393 977, pia-lena.narhi(at)kaustinen.fi

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lautakunnan tehtävät ja toimivalta:

Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty tai säädetty, rakennusvalvontaviranomainen päättää:

  • suunnittelutarveratkaisuista
  • asemakaava-alueella toisen maalle sijiotettvista ojista, suojapenkereistä tai pumppaamoista
  • poikkeusluvista.

    Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty tai säädetty ympäristönsuojeluviranomainen toimii kunnan leirintäalueviranomaisena sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranoamisena sekä päättää:
  • ympäristönsuojelulain mukaisista talousjäteveisn käsittelyvaatimuksien poikkeamista.