EtusivuLasten päivähoito

Muistutus kesän hoitoaikojen varaamisesta sekä tärkeää tietoa eskareille

Pyysimme eiliseen 7.5. mennessä ilmoitukset kesäajan (1.6.-31.8) hoidontarpeista, mutta valitettavasti osa huoltajista ei ole pystynyt merkitsemään hoitoaikavarauksia elokuulle. Pahoittelemme tätä. Pyrimme saattamaan tämän kuntoon ensi viikon aikana ja uudistamaan toimintamalleja niin, että jatkossa kesähoidon varaaminen sujuu jouhevammin. Ottakaa edelleen yhteyttä suoraan varhaiskasvatusjohtajaan tai päiväkodinjohtajaan, mikäli teillä on ongelmia liittyen kesäajan hoitoaikavarauksiin. Myös palveluneuvoja auttaa asiassa.

Lisäksi muistutamme edelleen perheitä ilmoittamaan mahdollisimman aikaisin tulevien kesäkuukausien hoidontarpeesta mikäli ette ole vielä sitä tehneet!

Tulevan syksyn esioppilaiden esiopetuspäätökset on saatu valmiiksi ja ne ovat huoltajien luettavissa huomisesta 9.5. alkaen eDaisyssa osoitteessa https://www.kaustinen.daisynet.fi/eDaisy. Huomaa, että eDaisyyn kirjautumiseen vaaditaan verkkopankkitunnukset tai muu vastaava tunnistautuminen.

Eskaria täydentävän varhaiskasvatuksen päätökset pyritään saamaan kaikille tiistaihin 12.5. mennessä, jolloin myös ne tulevat näkyville eDaisyyn. Tämän jälkeen myös hoitoaikavarauksia on mahdollista tehdä elokuulle Daisyssa.

Tuleville esioppilaille postitetaan myöhemmin myös paperinen kutsu tutustumispäivään, kunhan tutustumispäivien ajankohdat sekä järjestelyt tarkentuvat. Tulevien eskareiden kannattaa siis tarkkailla postilaatikoitaan!

Hyvää Äitienpäiväviikonloppua toivotellen

Varhaiskasvatuksen tiimi

Yhteystiedot:

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi

Päiväkodinjohtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

Palveluneuvoja Meri Kemppi, puh. 040 652 7691, meri.kemppi(at)kaustinen.fi

 

 

TIEDOTE VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POIKKEUSOLOISSA 18.3.2020

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset tulevat voimaan 18.3.2020 ja ovat voimassa 13.4.2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Olemme pyytäneet tiistain 17.3. aikana varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajia ja vanhempia ilmoittamaan, mikäli heidän lapsensa jää kotihoitoon. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään kotihoidon ajalta. Viestimme ja tiedotamme varhaiskasvatuksen asiakasperheitä ensisijaisesti Daisyn kautta.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään kuitenkin toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti.

Varhaiskasvatuksessa pyritään pitämään sosiaaliset kontaktit minimissä, kaikki vierailut ja retket on peruttu. Ryhmäkoot pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Käsihygieniaan kiinnitetään erittäin tarkasti huomiota ja käsienpesutekniikkaa on opeteltu ryhmissä esimerkiksi THL:n videoiden avulla. Ruokailut tullaan mahdollisesti vielä porrastamaan riippuen varhaiskasvatuksessa olevasta lapsimäärästä. Varhaiskasvatuksen toiminta pyritään keskittämään poikkeusolojen ajaksi Omenapuun ja Pajalan päiväkodin yksiköihin. Tilannetta ja kotihoitoon ilmoittautuneiden määrää seurataan koko ajan tarkasti ja tilanteen niin vaatiessa tehdään toiminnan uudelleen organisointia.

Muistutamme, että THL:n ohjeistuksen mukaisesti myös kaikki lievät oireet sairastetaan kotona. Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, lihassärkyä tai kuumetta, lepää ja sairasta rauhassa kotona. Pysyttele kotona kunnes oireet loppuvat. Lievästi oireisenakaan ei tule mennä töihin, kouluun tai päivähoitoon.

Lapsia ei tule viedä varsinkaan sairaina isovanhemmille hoitoon ja muutenkin kontaktia ikäihmisiin tulee välttää. Yli 70-vuotiaat ja perussairaat ovat riskiryhmää, jota erityisesti nyt pyritään näillä kansallisilla toimenpiteillä suojaamaan. Soita siis mummolle ja vaarille, älä vieraile.

Kaustisen sivistystoimi ja varhaiskasvatuksen väki

 

 


 

HAKEMINEN ESIOPETUKSEEN

Toimintavuonna 2020-2021 ilmaiseen esiopetukseen ovat oikeutettuja ja velvoitettuja kaikki vuonna 2014 syntyneet (6-vuotiaat) lapset.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Kaustisen kunnan varhaiskasvatuksen eDaisy –palvelun kautta osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy. Ilmoittautumislinkki löytyy myös Kaustisen kunnan nettisivuilta varhaiskasvatuksen palveluista alaotsikosta Daisy. Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2020.

Esiopetusta järjestetään Pajalan päiväkodissa, Omenapuun esiopetusyksikössä ja Puumalan koululla. Pajalan päiväkodissa ja Omenapuussa järjestetään myös täydentävää varhaiskasvatusta sitä esiopetuksen lisäksi tarvitseville. Puumalan koululla järjestetään oppilaille iltapäivätoimintaa ja siihen esioppilaiden on mahdollista ilmoittautua myös mukaan. Esiopetusta järjestetään perusopetuksen lukuvuoden mukaisina työpäivinä, viitenä arkipäivänä viikossa, 19 tuntia viikossa.

Päätökset esiopetuspaikoista toimitetaan sähköisesti Daisy-palvelun kautta. Ilmoittautumislinkistä löytyy lisätietoja. Esiopetukseen tutustuminen järjestetään toukokuun lopulla, josta paperinen kutsu lähetetään koteihin erikseen.

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtaja Virpi Katajalta, puh. 040 637 1272.

 

Tiedote tulorekisteristä

Siirrymme asteittain vuonna 2020 käyttämään tulotietojen sähköistä tietokantaa, Tulorekisteriä, jonka jälkeen palkkatuloja ei tarvitse enää erikseen toimittaa. Lue tiedote TÄSTÄ

 

Hakeminen päivähoitoon

Lapsen päivähoitopaikkaa haetaan 4 kk ennen päivähoidon alkamista. Haku päivähoitoon on jatkuvaa ja tarvittaessa päivähoitohakemuksen voi jättää kiireellisenä myös kahta viikkoa ennen hoidontarpeen alkamista koko toimintavuoden ajan. Syksyn päivähoitoryhmien suunnittelu alkaa jo kevään aikana.

Päivähoitohakemus tehdään sähköisesti osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy
Hakemuksen täyttävät uudet hakijat ja hoitopaikan muutosta toivovat. 

Lapsen hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti Daisy-palvelun kautta osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi . Muutokset lapsen sairastumisesta ja poissaolosta on hyvä ilmoittaa päivähoitopaikkaan etukäteen, kuitenkin viimeistään hoitopäivän aamuna ennen kello yhdeksää.

Päivähoitomaksun määräytymistä varten täytetään tuloselvitys eDaisyssa. Ellei tuloselvitystietoja ole saatavilla, peritään päivähoidosta korkein maksu. HUOM! Siirrymme asteittain vuonna 2020 käyttämään tulotietojen sähköistä tietokantaa, Tulorekisteriä, jonka jälkeen palkkatuloja ei tarvitse enää erikseen toimittaa. Asiasta tulossa lisää tietoa myöhemmin. Muutos koskee alussa vain palkkatuloja, muista tuloista pyydämme edelleen toimittamaan todistukset.

Päivähoidosta irtisanoudutaan Daisy-palvelun kautta viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon päättymistä, jolloin myös päivähoidon laskutus loppuu.

Muutosten ilmoittaminen

Kaikki muutokset (tuntirajavalinnanmuutosilmoitys, irtisanominen, ym.) tulee ilmoittaa eDaisyn kautta - https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy

Päivähoitopaikka tulee irtisanoa kirjallisesti kahta viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Irtisanominen tehdään sähköisesti osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy. Tarvittaessa lapsen hoitopaikasta voi luopua kesälomakautena 2017 (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) määräajaksi vähintään kahden täyden perättäisen kalenterikuukauden ajaksi. Tieto keskeytyksestä tulee toimittaa kirjallisena 28.4.2017 mennessä varhaiskasvatusjohtajalle. Keskeytyksen aikana lapsen hoitopaikka kunnan päivähoidossa säilyy.