NUORISO-, LIIKUNTA- JA KULTTUURIAVUSTUSTEN HAKU VUODELLE 2018

Kaustisen kunnan sivistyslautakunta on vuosittain jakanut toiminta-avustusta talousarvionsa puitteissa erilaisille kaustislaisille yhdistyksille, yhteisöille ja toimijoille. Vuoden 2018 nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustukset ovat haettavissa 1.1.2018-28.2.2018 kunnan kotisivuilla www.kaustinen.fi olevalla lomakkeella tai osoitteessa http://bit.ly/avustushakemus

Avustusten myöntöperusteet:

1) Avustukset kulttuuritoimintaan
Kaustislaiset järjestöt, ryhmät ja yksityiset henkilöt voivat hakea avustusta kaikkeen Kaustisella tapahtuvaan taide- tai kulttuuritoimintaan. Erityisesti arvostamme toimintaa, joka lisää yhteisöllisyyttä, edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, monipuolistaa kulttuuritarjontaa tai tuottaa elämyksiä ja hyvinvointia kulttuurin keinoin mahdollisimman laajalle joukolle kaikenikäisiä kaustislaisia. Avustusta voidaan hakea myös kulttuuritilaisuuden järjestämiseen tai kulttuuriprojektiin.

2) Avustukset nuorisotoimintaan
Nuorisoavustusta voivat hakea kaustislaiset yhdistykset, vapaamuotoiset harrastajaryhmät (esim. bändit) ja yksityiset henkilöt nuorten parissa tapahtuvaan työhön tai harrastustoimintaan. Hakijan tulee olla alle 29-vuotias, tai mikäli hakijana on yhdistys tai ryhmä, tulee valtaosan sen jäsenistä olla alle 29-vuotiaita.

3) Avustukset liikuntatoimintaan
Liikunta-avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt ja vapaamuotoiset liikuntaryhmät, jotka toimivat Kaustisella. Avustusta ei myönnetä seuroille eikä suoraan kuntaorganisaation sisällä toimiville yksiköille kuten kouluille. Avustuksia myönnettäessä painotetaan erityisesti toiminnan terveysvaikutuksia, kaikenikäisten kaustislaisten liikunnan kehittämistä ja monipuolistamista ja uusien liikkujien innostamista mukaan toimintaan. Avustusta voi hakea myös liikuntatapahtuman järjestämiseen.

Kaikkien avustusten osalta toiminta ei saa olla riippuvainen kunnan avustuksesta eikä avustuksia myönnetä matkoihin. Kaustisen kunnanhallituksen nimittämä juhlatoimikunta toivoo, että avustushakemusten tavoitteissa näkyisi Kaustisen 150 juhlavuoden vietto tai teemat.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Henry Paananen henry.paananen@kaustinen.fi (virkavapaalla 2.-25.1.2018) tai kunnanjohtaja Arto Alpia arto.alpia@kaustinen.fi