Kaustinen 30.10.2017

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt 27.10.2017 lukioiden erityisen koulutustehtävän luvista 1.8.2018 alkaen. Eduskunta päätti kesällä 2017 lukiolain ja rahoituslain muutoksilla lukioiden erityisen koulutustehtävän tarkoituksesta ja myöntämisedellytyksistä sekä tehtäviin myönnettävästä rahoituksesta.

Koulutuksen järjestäjät toimittivat keväällä hakemukset opetus- ja kulttuuriministeriöön. OKM:n päätökset erityisistä koulutustehtävistä ja valtakunnallisista kehittämistehtävistä on tehty Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn arvioinnin ja opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esityksen pohjalta.

Erityisiä koulutustehtäviä haettiin 131 ja myönnettiin 75 kappaletta. Valtakunnallinen kehittämistehtävä myönnettiin 11 lukiolle. Kaustisen kunta sai anomuksensa mukaisesti myönteisen päätöksen: Kaustisen musiikkilukiolle myönnettiin musiikin erityistehtävä sekä valtakunnallinen kehittämistehtävä musiikin opetuksessa.

KARVIn arvio Kaustisen musiikkilukiosta on seuraava:

”Kaikin tavoin vahva musiikin erityistehtävän toteuttaja, jonka hoitamisesta lukiolla on menestyksekästä näyttöä. Painii erityislukiona aivan omassa sarjassaan sekä oman toimintansa jatkuvan kehittämisen ja valtakunnallisen kehittämisaktiivisuuden että kunnan sitoutumisen suhteen. Kaustisen kunnan strategia nojaa poikkeuksellisella tavalla kulttuuriin, ja musiikkilukio nähdään yhtenä keskeisistä kulttuuritoimijoista paikkakunnalla. Siihen todella panostetaan. Hakemus henkii innostusta ja poikkeuksellista kehittämishalua. Musiikin erityisen osaamisen edistäminen näkyy selkeästi koulun toimintakulttuurissa, strategiassa ja visiossa. Henkilöstön osaaminen yhdistyy toimivaan yhteistyöverkostoon. Erottuu myönteisesti muista hakijoista.”

KARVIn arviossa todetaan myös, että Kaustisen musiikkilukiolla on vahva kehittämisidea.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erityistehtäviä korotetulla yksikköhinnalla ja kehittämistehtävään osoitetaan myös oma rahoitus.

Lisätietoja:

Opetus- ja kulttuuriministeriö, www.minedu.fi
Henry Paananen, Kaustisen kunta, sivistysjohtaja, puh. 050 4436 877
Ilona Salomaa-Uusitalo, Kaustisen musiikkilukion vs. rehtori, puh 040 5561783
Taina Lehtonen, Kaustisen musiikkilukion rehtori, virkavapaalla, puh. 0400 276099