Keski-Pohjanmaalle ollaan muodostamassa omaa, alueellista sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota: kuntayhtymää, joka yhdistää alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt erikoissairaanhoidon kanssa samaan organisaatioon. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki nykyisen sairaanhoitopiirin 10 jäsenkunnan alueen sote-työntekijät peruspalveluista ja erikoissairaanhoidosta olisivat saman kuntayhtymän palveluksessa vuoden 2017 alusta lukien.

Alueellinen sote-organisaatiohanke etenee työvaliokunnan ja poliittisen ohjausryhmän ohjauksessa työryhmissä ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan henkilöstölle kuukausittain info-tilaisuuksissa.

Jotta asiasta voidaan informoida alueen väestöä mahdollisimman tehokkaasti, on avattu nettisivusto: www.kpsote.fi

Sivustolla henkilöstöllä ja koko alueen väestöllä on mahdollisuus seurata hankkeen etenemistä. Sivustolle päivitetään tietoa hankkeen etenemisestä sekä eri työryhmien työskentelystä. Sivustolla on jokaiselle hankkeen työryhmälle oma osio erikseen. Sivusto käännetäään myös ruotsinkielelle.

KPSOTE kuvake