EtusivuKotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisät

Kaustisen kunnassa ovat voimassa seuraavat lasten kotihoidon kuntalisään eli Kaustinen-lisään sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisään liittyvät myöntämisperusteet.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä

Lasten kotihoidon tuen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen edellytykset: 
   • tukea saavalla perheellä on kotikuntalain mukainen kotipaikka Kaustisella
   • tukea saavassa perheessä on alle 3-vuotias, jota hoidetaan kotona
   • tuki on perhekohtainen ja se maksetaan perheen nuorimmasta kotihoidon tuen piirissä olevasta lapsesta
   • tuen kohteena olevan perheen lapset eivät saa olla kunnallisessa tai siihen rinnastettavissa olevassa päivähoidossa lukuun ottamatta esiopetusta
   • kaikkia kotihoidon tukeen oikeuttavia lapsia hoitaa lapsen/lasten vanhempi/huoltaja
   • lasten kotihoidon kuntalisä maksetaan KELA:n toimesta KELA:n maksaman varsinaisen lasten kotihoidontuen yhteydessä. Kunnallinen lisä maksetaan hoitorahan korotuksena.
   • tuen suuruus on 150 euroa/kk/perhe
   • kuntalisää ei makseta, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän myöntämisperusteet:
   • yksityisen hoidon tuki koskee päivähoitoa tarvitsevia alle esikouluikäisiä lapsia
   • tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta yksityisen hoidon tukeen oikeuttavasta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kun lapsi siirtyy esiopetukseen
   • yksityisen hoidon tukeen oikeutettu perhe ei käytä kunnallisia päivähoitopalveluja eikä saa kotihoidontukea
   • yksityisen hoitopaikan/hoitajan ja tehdyn työsopimuksen tulee olla varhaiskasvatusjohtajan hyväksymä
   • lapsen/lasten hoitoajalta edellytetään yli 20 tunnin viikoittaista hoitoaikaa
   • yksityisen hoidon tuen suuruus on alle 3-vuotiaasta lapsesta 450 €//kk/lapsi ja 3-vuotiaasta tai yli 3-vuotiaasta lapsesta 250 €/kk/lapsi, mikäli lapsella/lapsilla on oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa eikä lapsi vielä osallistu esiopetukseen.
   • tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta
   • yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista kuntalisää ei makseta heinäkuulta
   • yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan palveluiden tuottajalle takautuvasti seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä.
   • yksityisen hoidon tuki haetaan ja maksetaan KELA:n kautta.

Lisätietoja lasten kotihoidon tuen kuntalisästä tai yksityisen hoidon tuen kuntalisästä voitte tiedustella varhaiskasvatusjohtajalta.