Perusparannuksen korkotukilaina vuokra- ja asumisoikeustaloille

 

ARA hyväksyy korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen kuntien puoltamille kohteille. Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio maksaa  osan (Valtiokonttori / ARA).

Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen perusparantamista varten myönnetyllä korkotukilainalla on valtion täytetakaus. Takaus tulee voimaan automaattisesti.

Korkohyvitys

Lainansaajan perusomavastuu vuokratalon perusparantamiseen korkotukilainassa on 3,4 % ja asumisoikeustalossa 3,5 %.

Ylimenevästä osasta maksetaan korkotukena ensimmäisenä vuonna 95 %. Maksettava korkotuki pienenee vuosittain (ks. YM:n tuotekortit oikealla).

Lisätietoja korkotuesta saa Valtiokonttorin korkotukien asiakaspalvelunumerosta 0295 50 2248.