Korjausavustukset

Valtio asuntorahasto antaa vuosittain avustuksia koskevat hakuohjeet. Hakuaika on yleensä keväällä.
Korjausavustuksia voidaan myöntää

vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimenpiteisiin
terveyshaittojen poistamiseen
hissien rakentamiseen ja liikuntaesteiden poistamiseen
kuntoarvion ja –tutkimuksen laatimiseen
peruskorjauksen suunnitteluun.

Avustusta voi saada yli 65 -vuotiaan  tai vammaisen ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen korjaamiseen.  Avustus on 40 % korjauskustannuksista, avustus voi olla kuitenkin 70 %  mikäli asunnon korjaamisella vältetään vanhuksen tai vammaisen joutuminen pitkäaikaiseen laitoshoitoon.

Avustusta myönnetään kohtuullisiin korjauskustannuksiin ja toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen vanhuksen tai vammaisen kotioloissa selviytymisen kannalta esim. peseytymis- ja saniteettitilojen rakentamiseen, rakennuksen lämmöneristyksen parantamiseen ja Lvi-järjestelmien parantamiseen. Vesi- ja jätehuollon, sekä sähköistyksen kohtuulliset liittymiskustannukset ovat  myös avustettavia.

Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustukset myönnetään sosiaalisin perustein. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hakijan tulot ja varallisuus. Avustukset maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Rintamaveteraaneille lisäksi veteraanilisää
Veteraaniavustusta voivat hakea ne veteraanit, jotka eivät mahdu normaaleihin tulorajoihin, jolloin avustusta myönnettäessä käytetään korotettuja tulorajoja. Veteraanit voivat hakea normaaliavustuksen lisäksi harkinnanvaraista 30 % suuruista veteraanilisää, mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta toteuttaa suunniteltua korjausta ilman erityistukea.

Terveyshaitta-avustuksia myönnetään vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevalle.
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustus katsotaan tarpeelliseksi korjaustoimenpiteen laajuus, tarkoituksenmukaisuus sekä hakijaruokakunnan vaikea taloudellinen tilanne huomioon ottaen.  Avustushakemukset toimitetaan kuntaan ja avustuksen myöntää asuntorahasto. Terveyshaittojen poistamista koskevia hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ja niitä tullaan myöntämään käytettävissä olevien määrärahavaltuuksien puitteissa.

Lisätietoja:
www.ara.fi tai Asko Mikkola 050-5790180