EtusivuTalous- ja velkaneuvonta

Halsua, Kaustinen, Kannus, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli

Sijainti:

Päätoimipaikka
Kaustisen kunnanvirasto
Kappelintie 13, 69600 Kaustinen

Sivuvastaanotto (ajanvarausten mukaan):
Kannuksen kaupungintalo
Asematie 1, 69100 Kannus

Ajanvaraus:

Talous- ja velkaneuvoja
Ari Hoikkala
puh. 040 869 7733
ari.hoikkala(at)kaustinen.fi

Postiosoite:
PL 10, 69601 Kaustinen

Uusi asiakas: Varaudu pitkään käsittelyaikaan talous- ja velkaneuvonnan ruuhkautumisen takia. 


Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käynyt hallitsemattomaksi hoitaa ja/tai kun laskujaan ja velkojaan ei niiden erääntyessä pysty hoitamaan. Tilanteen pitkittäminen aiheuttaa yleensä suuria korko- ja perintäkuluja ja lisää siten velkaantumista. Neuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä myös silloin, jos esim. elämäntilanteen muuttumisen vaikutus tulevaan taloudenpitoon huolestuttaa tai takausvastuu on lankeamassa maksettavaksi. Yhdessä kartoitamme mahdollisuuksia ja keinoja taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen ja velkojen järjestelemiseen.

Velkaneuvonnassa pyritään korjaamaan asiakkaan taloudellinen tilanne maksukykyä vastaavaksi. Lähtökohtana on asiakkaan oman toiminnan ja päätöksenteon tukeminen.

Talous- ja velkaneuvoja neuvoo ja avustaa mm. seuraavissa

  • Antaa tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta sekä taloudenpidon suunnittelusta
  • Avustaa kokonaistilanteen kartoittamisessa, jonka jälkeen yhdessä miettien päätetään miten edetään.
  • Avustaa sovintoratkaisun aikaansaamisessa esim. pankkilainan, Takuusäätiön takauksen tai diakoniarahaston avustuksen avulla.
  • Avustaa velkajärjestelyhakemuksen tekemisessä ja asiakirjojen hankkimisessa.
  • Avustaa lausumien laatimisessa ja mahdollisessa muutoksenhaussa hovi- tai korkeimmassa oikeudessa.
  • Toimii tarvittaessa avustajana käräjäoikeudessa mahdollisesti tapahtuvassa suullisessa käsittelyssä.
  • Avustaa maksuohjelman laatimisessa tai mikäli maksuohjelman laatimiseen on määrätty selvittäjä, tarkistaa sen yhdessä asiakkaan kanssa ja laatii mahdollisen lausuman.
  • Avustaa ja neuvoo maksuohjelmaa toteuttavia velallisia maksuohjelman noudattamiseen liittyvissä asioissa ja mahdollisessa maksuohjelman muutosasiassa.
  • Avustaa vuosittaisten lisätilityslaskelmien tekemisessä.
  • Ohjaa tarvittaessa asiakasta hakemaan muuta oikeudellista apua sekä muihin asiakasta tukeviin ja auttaviin palveluihin.

Talous- ja velkaneuvontapalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia ja toiminta perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta.

Tietoa velkojen hoidosta saa myös:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Takuusäätiö