EtusivuTalous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut 1.1.2019 lukien 

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat siirtyneet 1.1.2019 lukien oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta, joka tuli voimaan 1.1.2019.
Talous- ja velkaneuvonnan tehtävä ja sisältö säilyvät ennallaan. Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaalle. Asiakaspalvelu pyritään hoitamaan vuoden vaihteen yli mahdollisimman pienin keskeytyksin.

Talous- ja velkaneuvoja neuvoo ja avustaa mm. seuraavissa

  • Antaa tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta sekä taloudenpidon suunnittelusta
  • Avustaa kokonaistilanteen kartoittamisessa, jonka jälkeen yhdessä miettien päätetään miten edetään.
  • Avustaa sovintoratkaisun aikaansaamisessa esim. pankkilainan, Takuusäätiön takauksen tai diakoniarahaston avustuksen avulla.
  • Avustaa velkajärjestelyhakemuksen tekemisessä ja asiakirjojen hankkimisessa.
  • Avustaa lausumien laatimisessa ja mahdollisessa muutoksenhaussa hovi- tai korkeimmassa oikeudessa.
  • Toimii tarvittaessa avustajana käräjäoikeudessa mahdollisesti tapahtuvassa suullisessa käsittelyssä.
  • Avustaa maksuohjelman laatimisessa tai mikäli maksuohjelman laatimiseen on määrätty selvittäjä, tarkistaa sen yhdessä asiakkaan kanssa ja laatii mahdollisen lausuman.
  • Avustaa ja neuvoo maksuohjelmaa toteuttavia velallisia maksuohjelman noudattamiseen liittyvissä asioissa ja mahdollisessa maksuohjelman muutosasiassa.
  • Avustaa vuosittaisten lisätilityslaskelmien tekemisessä.
  • Ohjaa tarvittaessa asiakasta hakemaan muuta oikeudellista apua sekä muihin asiakasta tukeviin ja auttaviin palveluihin.

Talous- ja velkaneuvontapalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia ja toiminta perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta.

Tietoa velkojen hoidosta saa myös:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Takuusäätiö