EtusivuMaaseutupalvelut

Ajankohtaista

Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalveluiden järjestämisestä Halsuan, Kaustinen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa. 

Maaseutuyksikkö KaseKa:lla on omat nettisivut. Ne löytyvät osoitteesta www.kaseka.fi. Sivustot tarjoavat maaseutuyrittäjille sekä muille kiinnostuneille ajankohtaista tietoa maataloushallinnon asioista. Sivuilta löytyy lisäksi mm. viljelijälle tarpeellisia lomakkeita, tilastotietoa alueen maataloudesta ja hyödyllisiä linkkejä alan muihin toimijoihin.

Käy tutustumassa www.kaseka.fi

 

Maaseutulautakunnan pöytäkirjat

 

Maatalousyrittäjän työterveyshuolto

Maatalousyrittäjän on hyvä kuulua työterveyshuoltoon. Työterveyshuoltoon kuuluvat maatalousyrittäjät saavat mm. seuraavia etuisuuksia ja palveluita:  MATA-vakuutusmaksusta  20 %:n alennuksen,  neuvoja ja ohjeita työn terveel-lisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa, tilakäynti neljän vuoden välein (tarvittaessa useamminkin) sekä ter-veystarkastukset noin kahden vuoden välein. Maatalousyrittäjä maksaa työterveyshuollosta keskimäärin 50 – 100 euroa vuodessa. Ennaltaehkäisevistä työterveyshuollon kustannuksista (tilakäynti, terveystarkastus tutkimuksineen, työkykyä ylläpitävä toiminta, ensiapuvalmennus ja matkakustannukset, perusmaksut) Kela korvaa 60 %. Tilakäynti on maksuton yrittäjäkohtaiseen vuotuiseen enimmäismäärään asti.

Jos haluat liittyä työterveyshuoltoon, ota yhteyttä työterveyshuoltoon puh. 040 804 5300 klo 8 – 9.

Maatalouden koulutuskalenteri
 

FARMI 2020-hankkeessa on kehitetty farmiallakka – sivu, johon voidaan laittaa maatalouden toimijoiden maakun-nallisia ja alueellisia koulutustilaisuuksia. Tällaisia toimijoita ovat mm. Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, ProAgria, FABA, MTK, alueen meijerit, alueen kunnat, maatalouden tuotantotarvikkeita myyvät yritykset.
 
Koulutuskalenterin avulla halutaan lisätä koulutustarjonnan suunnitelmallisuutta ja välttää päällekkäisiä tilaisuuksia. Koulutuksiin tulijoiden on hyvä nähdä tarjonta yhdestä paikasta ja suunnitella omat aikataulut hyvissä ajoin.

Koulutuskalenteriin voi käydä tutustumassa netissä sivulla www.farmiallakka.fi