Maaseutuasiamies antaa maatalouteen liittyvää neuvontaa, käsittelee EU -tukien hakupaperit sekä maksattaa tuet. 

  • Maatalouden tukijärjestelmien hallinnointi kuntatasolla
  • Maaseutuyrittäjäneuvonta ja tiedottaminen
  • Maaseutuyrittäjien luopumisasioiden neuvonta ja käsittely
  • Maaseudun kehittäminen


Maataloustoimi on maataloushallinnosta vastaava Kaustisen kunnan palveluyksikkö, joka pyrkii kehittämään ja ohjaamaan maatalousyrittämistä luomalla osaltaan edellytyksiä elinkelpoiselle maaseutuyrittämiselle, tavoitteena elävä maaseutu ja viihtyisä asuinympäristö.

Kaustisen seutukunnan kuntien ja Kannuksen kaupungin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloittaa 1.1.2013. Yhteistoimintasopimuksen mukaan maaseutuhallinto toimii palveluyksikkönä, josta käytetään nimitystä maaseutuyksikkö KaseKa.   Maaseutuhallinnolla on hajautettu toimintamalli: jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella.

Maataloustoimistossa hoidetaan maaseututukihakemusten käsittely ja maksaminen. Palveluun kuuluu lisäksi maatalouden ohjaaminen ja suunnitelmallinen kehittäminen EU- ja kansallisten säädösten mukaisesti, valvonta-, katselmus- ja arviointitoimitukset ja lausunnot muille viranomaisille ja laitoksille.

Kaustisella on toimivia maatiloja 154 kappaletta ja peltoa viljelyksessä 6095 hehtaaria vuonna 2014. Päätuotantosuunta on maidontuotanto , jota harjoitetaan 61 tilalla. Ne tuottavat maitoa yhteensä 18,6 milj. litraa/v.

Maatalouden EU- ja kansalliset tuet

Rahoitustuki

  • sukupolvenvaihdokset
  • maatalousrakentaminen
  • yhteiskonehankinta
  • ym.

Investointitukien tavoitteena on maatilojen kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden parantaminen, maatalouden rakennekehityksen edistäminen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Edistämiskeinoina ovat korkotukilainat sekä avustukset. Lainat haetaan pankin kautta, avustushakemuksissa apua saa maaseututoimistosta. Investointitukia myönnetään mm. navetta-, sikala-, hevostalouden- ja turkistalouden investointeihin sekä laajasti myös muihin tuotannon edellyttämiin rakennus- ja koneinvestointeihin. Myös sukupolvenvaihdokset ja maanosto muutoinkin ovat tuen piirissä. Uuden ohjelmakauden 2007– 2013 osalta rahoituspäätökset tekee TE – keskus.

 

Pellon metsitys
Sato- ja hirvivahinkoarviot
Tila-arviot