EtusivuLomituspalvelut

Lomituspalvelut

Kaustisen paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella.
Lomituspalveluiden tarkoituksena on turvata maatilan toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun  aikana sekä maksullisen lomittaja-avun järjestäminen. Vuodesta 2010 alkaen turkistuottajilla on oikeus lomituspalveluihin.

 

Ajankohtaista

VUOSILOMAHAKEMUKSET

Maatalousyrittäjien vuosilomahakemukset ja tilatietolomake 2723 Mela 8/17 vuodelle 2019 on jätettävä 10.10.2018 klo 15.00 mennessä lomatoimistoon tai osoitteella Kaustisen kunta, Lomatoimi, PL 10, 69601 Kaustinen. Lomahakemus ja tilatietolomake on postitettu kaikille tänä vuonna lomituspalveluita käyttäneille karjatalousyrittäjille viikolla 39. Hakemus ja tilatietolomake ovat saatavana myös lomatoimistosta ja netistä osoitteessa: www.mela.fi/fi/tietoa-melasta/lomakkeet/2. Lisätietoja lomatoimistosta.

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemus 2019

Tilatietolomake

 

Turkistuottajien lomituspalveluhakemukset ja Yel-tosite vuodelle 2019 on jätettävä kuntien lomatoimistoihin 31.10.2018 klo 15.00 mennessä tai osoitteella Kaustisen kunta, Lomatoimi, PL 10, 69601 Kaustinen. Hakemukset postitetaan tänä vuonna lomituspalveluita käyttäneille viikolla 41. Hakemuksia saa myös lomatoimistosta ja Mela.fi-sivustolta. Lisätietoa antaa lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski puh. 050-3180 346.

Turkistuottajan lomituspalveluhakemus

 

TUETUN MAKSULLISEN LOMITUKSEN KUNTAKOHTAINEN TUKI

Vuodesta 2018 alkaen tuetun maksullisen lomituksen laskuissa emme huomioi enää kuntakohtaista tukea.

 

SIJAISAVUN HAKEMINEN

Sijaisapua on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista sekä kunnallisessa että itsejärjestetyssä lomituksessa. Sijaisapupyynnöt tulee lähettää ensisijaisesti lomitusnetin kautta tai täyttämällä Melan sijaisapuhakemuksen. Hakijan on toimitettava paikallisyksikköön sijaisapuperusteen osoittava asiakirja mahdollisimman pian.

Alla linkki hakemukseen, jonka voi tulostaa, täyttää ja toimittaa paikallisyksikköön.

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemus

 

TURKISTUOTTAJAN ITSEJÄRJESTETYN LOMITUKSEN KORVAUSHAKEMUS

Korvaushakemus