EtusivuLomituspalvelut

Lomituspalvelut

Kaustisen paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella.
Lomituspalveluiden tarkoituksena on turvata maatilan toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun  aikana sekä maksullisen lomittaja-avun järjestäminen. Vuodesta 2010 alkaen turkistuottajilla on oikeus lomituspalveluihin.

Ajankohtaista

MAATALOUSLOMITTAJIA

Kaustisen paikallisyksikön (Halsua, Kaustinen, Perho, Veteli) lomituspalveluihin haetaan määräaikaisia maatalouslomittajia eripituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Työtehtäviisi kuuluu kotieläinten hoito, lypsy ja ruokinta. Tule käymään lomatoimistossa tai soita lomituspalvelupäällikkö 050-3180 346, lomasihteeri 040-652 8113. Jatkuva haku 31.8.2018 saakka.

 

TUETUN MAKSULLISEN LOMITUKSEN KUNTAKOHTAINEN TUKI

Vuodesta 2018 alkaen tuetun maksullisen lomituksen laskuissa emme huomioi enää kuntakohtaista tukea.

 

SIJAISAVUN HAKEMINEN

Sijaisapua on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista sekä kunnallisessa että itsejärjestetyssä lomituksessa. Sijaisapupyynnöt tulee lähettää ensisijaisesti lomitusnetin kautta tai täyttämällä Melan sijaisapuhakemuksen. Hakijan on toimitettava paikallisyksikköön sijaisapuperusteen osoittava asiakirja mahdollisimman pian.

Alla linkki hakemukseen, jonka voi tulostaa, täyttää ja toimittaa paikallisyksikköön.

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemus

 

TURKISTUOTTAJAN ITSEJÄRJESTETYN LOMITUKSEN KORVAUSHAKEMUS

Korvaushakemus