Lomituspalvelut

Kaustisen paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella.
Lomituspalveluiden tarkoituksena on turvata maatilan toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun  aikana sekä maksullisen lomittaja-avun järjestäminen. Vuodesta 2010 alkaen turkistuottajilla on oikeus lomituspalveluihin.

Ajankohtaista

Maatalousyrittäjien vuosilomahakemukset ja tilatietolomake 2723 11/15 vuodelle 2018 on jätettävä 15.11.2017 klo 15.00 mennessä lomatoimistoon tai osoitteella Kaustisen kunta, Lomatoimi, PL 10, 69601 Kaustinen.

Lomahakemus ja tilatietolomake postitetaan kaikille tänä vuonna lomituspalveluita käyttäneille karjatalousyrittäjille viikolla 43. Hakemus ja tilatietolomake ovat saatavana myös lomatoimistosta ja www.mela.fi- sivulta. Lisätietoja lomatoimistosta.

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemus 2018

Tilatietolomake 2018

 

Turkistuottajien lomituspalveluhakemukset vuodelle 2018 on jätettävä lomatoimistoon 31.10.2017 klo 15.00 mennessä tai osoitteella Kaustisen kunta, Lomatoimi, PL 10, 69601 Kaustinen.

Lomituspalveluhakemukset on postitettu kaikille tänä vuonna lomituspalveluita käyttäneille tarhaajille. Hakemuksia saa myös lomatoimistosta ja www.mela.fi- sivulta.

Turkistuottajan lomituspalveluhakemus 2018

Lisätietoja antaa lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski puh. 050 3180 346.

 

SIJAISAVUN HAKEMINEN VUONNA 2017

Sijaisapua on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista sekä kunnallisessa että itsejärjestetyssä lomituksessa. Sijaisapupyynnöt tulee lähettää ensisijaisesti lomitusnetin kautta tai täyttämällä Melan sijaisapuhakemuksen. Hakijan on toimitettava paikallisyksikköön sijaisapuperusteen osoittava asiakirja mahdollisimman pian.

Alla linkki hakemukseen, jonka voi tulostaa, täyttää ja toimittaa paikallisyksikköön.

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemus