EtusivuLomitus

Maatalouslomitus

Lomituspalveluihin ovat oikeutettuja pakolliseen MYEL-vakuutukseen kuuluvat yrittäjät. Pysyvää täyttä eläkettä tai työttömyyspäivärahaa saavalla ei ole lomaoikeutta. Vuosiloma on tarkoitettu päätoimisille karjatalousyrittäjille. Sijaisapua esimerkiksi sairauden tai äitiysloman ajaksi voi saada myös sivutoiminen karjanhoitaja.

Oma vai kunnan lomittaja?

Viljelijällä on mahdollisuus valita, käyttääkö hän kunnan lomituspalveluita vai järjestääkö hän lomituksensa itsenäisesti. Itse järjestetystä lomituksesta kunta maksaa ennakkoperintärekisteriin merkitylle palveluntuottajalle korvauksen. Korvaus on 26,50€ lomitustunnilta.

Vuosiloma

Päätoiminen karjatalousyrittäjä saa vuodessa 26 päivää vuosilomaa. Karjaa pitää olla vähintään kuusi kotieläinyksikköä. Vuosiloma on henkilökohtainen. Lomapäiviä ei voi siirtää toisen käytettäväksi. Vuosilomasta ei peritä maksua. Vuosiloma-ajankohta tulee ilmoittaa vuosilomahakemuksessa.

Sijaisapu

Sijaisapua saavat kaikki pakollisesti MYEL-vakuutetut, jotka työskentelevät tilalla säännöllisesti ja joilla on tarve sijaisapuun.

Sijaisavun hakeminen

Sijaisapua haetaan kirjallisesti, ennen lomitustyön alkua. Päätös sijaisavusta annetaan kirjallisesti. Myös itsejärjestetyn lomituksen piiriin kuuluvan yrittäjän on haettava sijaisapuoikeutta ennen lomitustyön aloitusta. Korvauksen maksaminen edellyttää, että maatalousyrittäjä on toimittanut sijaisapuhakemuksen liitteet ja todistukset samoin esim. päivärahapäätöksen, isyysvapaa- tai vanhempainrahapäätöksen.

Sijaisapua voi saada esim. seuraavista syistä

 • sairauden tai tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys
 • kuntoutus
 • kuntoutustuki
 • työkykyä ylläpitävä toiminta
 • raskaus ja synnytys
 • äitiys- ja isyysloma
 • ottolapsen hoito
 • alle 3-vuotiaan lapsen hoito
 • alle 10- vuotiaan lapsen sairastuminen
 • alle 16- vuotiaan lapsen sairaanhoito tai kuntoutus
 • varusmies- tai siviilipalvelus sekä kertausharjoitukset
 • yritystoiminnan jatkuminen tai siitä luopuminen
 • lähiomaisen kuolema ja hautajaiset.

Kun maatalousyrittäjä sairastuu, on ensiksi katsottava, hoituvatko tilan työt muiden siellä työskentelevien voimin. Ellei tämä ole mahdollista, tarvitaan sijaisapulomitusta.

Sijaisapu maksu on 3 euroa + Myel työtulo/5400 lomitustuntia kohti. Äityispäivärahan maksun ajalta sijaisapumaksua alennetaan 50 prosenttia. Jos yirttäjä tekee myös palkkatyötä tai hänellä on muuta yritystoimintaa, sijaisapumaksua korotetaan 50 prosentilla. Kun sijaisapua annetaan alle 3-vuotiaan lapsen kotona tapahtuvan hoidon perusteella, maksua korotetaan 50 prosentilla.

Kaikki lomituksen maksut ovat verovähennyskelpoisia.

Maksullinen lomitus

 

Tuettu maksullinen lomitus

Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat saada maksullista lomitusta 120 tuntia vuodessa. Maksullisen lomituksen järjestäminen ei saa kuitenkaan haitata muiden yrittäjien vuosiloma- ja sijaisapulomituksia.
Myös ne maatalousyrittäjät, jotka järjestävät lomituksensa itse, voivat saada maksullista lomittaja-apua.


Turkistuottajien lomitus

Vuonna 2020 vuosilomapäivien turkistuottajakohtainen enimmäismäärä on 18 päivää ja lisävapaatuntien turkistuottajakohtainen enimmäismäärä on 120 tuntia. Lisävapaasta perittävä maksu on 6,85€/h.


Turkistuottajalla on mahdollisuus valita, käyttääkö hän kunnan lomituspalveluita vai järjestääkö hän lomituksensa itsenäisesti. Itse järjestetystä lomituksesta kunta maksaa ennakkoperintärekisteriin merkitylle palveluntuottajalle korvauksen. Korvaus on 23,70€ lomitustunnilta.