LASTENTARHANHOPETTAJAN TEHTÄVÄT 23.8.2017-22.8.2018

Kaustisen kunta hakee lastentarhanopettajan sijaista ajalle 23.8.2017-22.8.2018.

Sijoituspaikkana on Pajalan päiväkoti. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 7 §:n mukainen
pätevyys, vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot 60 opintopisteen laajuisina. Hakijoilta
odotetaan alan kokemusta sekä kiinnostusta pienten lasten (alle 3v) oppimisympäristön ja toimintakulttuurin kehittämisestä varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä
yhteistyötaitoja.

Hakemukseen on liitettävä todistusten jäljennökset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Lisäksi toimeen valitun on
esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 14.8.2017 klo 12.00. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja
työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle teksti 
"Hakemus/lastentarhanopettaja". Hakemuksia ei palauteta.

Lisätiedot: päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh.040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.