Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö

Musiikkikunta Kaustinen julistaa haettavaksi

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikön viran

Tehtäviin kuuluu ruoka- ja siivouspalveluiden esimiehen tehtävät. Viranhaltija vastaa myös ruokahuollon ja siivouspalveluiden kehittämis- ja hallinnollisista tehtävistä.

Kelpoisuusvaatimuksena on alan restonomin (AMK) tutkinto tai muu tehtävään soveltuva AMK-tason tutkinto sekä työkokemusta kunnallisesta ruokahuollosta ja kiinteistöjen puhtaanapidon esimiestehtävistä. Tehtävä edellyttää kehittämismyönteisyyttä, hyvää organisointikykyä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta esimiestehtävistä ja joustavaa palveluasennetta.

Virka täytetään 1.9.2018 lähtien, valittu henkilö toimii viran sijaisena 2.5.2018 – 1.9.2018 välisenä aikana.
Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaiset, hakijat voivat esittää myös oman palkkatoiveen.

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Arto Alpia 0400-569 401 ja ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Erja-Riitta Marjusaari,
 050 411 9211. Sähköposti molemmille
etunimi.sukunimi@kaustinen.fi. Lisätietoa kunnasta löytyy osoitteesta www.kaustinen.fi.

Hakemus koulutus- ja kokemustietoineen 3.4.2018 klo 15:00 mennessä Kaustisen tekniselle lautakunnalle osoitteeseen:

Kaustisen kunta / Tekninen lautakunta
PL 10
69601 KAUSTINEN

tai sähköpostiosoitteeseen kaustisen.kunta@kaustinen.fi

Kuoreen tai sähköpostin otsikoksi merkintä: ”Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö".

Sovellamme 6 kuukauden koeaikaa. Hyväksyttävä lääkärintodistus on esitettävä ennen viran vastaanottamista.
Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Hakemuksia ei palauteta.

 

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

Kesäduunikilpailu

Onko sinulla idea miten sinä haluaisit osallistua Kaustisen markkinointiin, musisointiin tai puistojen ja yhteisen elinympäristön parantamiseen? Vai olisiko sinulla annettavaa kuntamme vanhuksille? Unelmoi oma kesäduunisi Kaustisella! Kaustisen kunta hakee kahta kesätyöntekijää unelmien kesäduunikilpailussa. Kirjoita tai tee hakuvideo, jossa kerrot unelmiesi kesäduunista Kaustisella.

Hakemukset 4.4.2018 mennessä osoitteeseen kaustisen.kunta@kaustinen.fi

Työtehtävät kestävät kaksi viikkoa ja työpäivän pituus on maksimissaan 6 h päivä. Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaan.

Lisätiedot talousjohtaja Tellervo Pakkala puh. 0400 569 402.

 

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö

Musiikkikunta Kaustinen julistaa haettavaksi

Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikön viran

Tehtäviin kuuluu ruoka- ja siivouspalveluiden esimiehen tehtävät. Viranhaltija vastaa myös ruokahuollon ja siivouspalveluiden kehittämis- ja hallinnollisista tehtävistä.

Kelpoisuusvaatimuksena on alan restonomin (AMK) tutkinto tai muu tehtävään soveltuva AMK-tason tutkinto sekä työkokemusta kunnallisesta ruokahuollosta ja kiinteistöjen puhtaanapidon esimiestehtävistä. Tehtävä edellyttää kehittämismyönteisyyttä, hyvää organisointikykyä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta esimiestehtävistä ja joustavaa palveluasennetta.

Virka täytetään 1.9.2018 lähtien, valittu henkilö toimii viran sijaisena 2.5.2018 – 1.9.2018 välisenä aikana. Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaiset, hakijat voivat esittää myös oman palkkatoiveen.

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Arto Alpia 0400-569 401 ja ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Erja-Riitta Marjusaari,
050 411 9211. Sähköposti molemmille
etunimi.sukunimi@kaustinen.fi. Lisätietoa kunnasta löytyy osoitteesta www.kaustinen.fi.

Hakemus koulutus- ja kokemustietoineen 3.4.2018 klo 15:00 mennessä Kaustisen tekniselle lautakunnalle osoitteeseen:

Kaustisen kunta / Tekninen lautakunta PL 10 69601 KAUSTINEN

tai sähköpostiosoitteeseen kaustisen.kunta@kaustinen.fi

Kuoreen tai sähköpostin otsikoksi merkintä: ”Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö".

Sovellamme 6 kuukauden koeaikaa. Hyväksyttävä lääkärintodistus on esitettävä ennen viran vastaanottamista. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Hakemuksia ei palauteta.