EtusivuAvoimet virat ja toimet

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

Opetustoimen avoimet tehtävät

Kaustisen kunnassa ovat avoinna seuraavat opetustoimen tehtävät lv. 2020-2021

1) Kaksi luokanopettajan virkaa 11.8.2020 alkaen, alkusijoituspaikkana Kaustisen keskuskoulu (1. - 6.). Toisessa tehtävässä toivotaan erityisesti erityispedagogiikan opintoja ja/tai kokemusta erityispedagogisesta työotteesta. Liikunnan opetukseen liittyvä osaaminen on toiveena toisen viran osalta. Työnantajan viite: 001-20.

2) Kaustisen kunnan laaja-alaisen erityisopettajan virka 11.8.2020 alkaen, alkusijoituspaikkana Kaustisen keskuskoulu (7. - 9.). Työnantajan viite: 002-20.

3) Luokanopetuksen tuntiopettajan tehtävät alkaen 11.8.2020, alkusijoituspaikkana Kaustisen keskuskoulu (1. - 6.). Työnantajan viite: 003-20.

4) Luokanopetuksen tuntiopettajan tehtävät ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021, alkusijoituspaikkana Järvelän koulu. Määräaikaisuuden perusteena on talousarviokäsittelyssä myönnetty lisäopettajamääräraha kolmen alkuopetuksen peräkkäisen suuren ikäluokan oppilasmäärän takia. Työnantajan viite: 004-20.

5) Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021, tai kunnes vakituinen viranhaltija palaa työhön, alkusijoituspaikkana Keskuskoulu (1. - 6.). Määräaikaisuuden perusteena on vakituisen viranhaltijan ei-harkinnanvarainen vapaa. Työnantajan viite: 005-20.

6) Kaustisen musiikkilukion biologian ja maantieteen tuntiopettajan sijaisuus ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021, tai siihen saakka, kun vakituinen viranhaltija palaa työhön. Tehtävään kuuluu myös tutorointi ja terveystiedon opetusta. Määräaikaisuuden perusteena vakituisen tuntiopettajan viransijaisuus. Työnantajan viite: 006-20.

7) Kaustisen musiikkilukion matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus ajalle 11.8.2020 - 5.6.2021. Määräaikaisuuden perusteena vakituisen viranhaltijan virkavapaus. Työnantajan viite: 007-20.

8) Koulunkäyntiohjaajan tehtävät alkaen 12.8.2020. Työaika vähintään 25 tuntia viikossa.

9) Kuuden määräaikaisen koulunkäyntiohjaajan tehtävät ajalle 12.8.2020 - 4.6.2021. Työaika ja sijoituspaikka kussakin tehtävässä määräytyvät lukuvuosisuunnittelun myötä kevään aikana. Työaika kolmella ohjaajalla on vähintään 25 tuntia viikossa, muilla vähintään 23 tuntia viikossa. Määräaikaisuuden perusteena on lukuvuodelle määritelty ohjaajatarve.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinnat ovat ehdollisia, kunnes virkaan/toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä toistaiseksi täytettävien tehtävien osalta hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Koulunkäyntiohjaajilla kelpoisuutena on koulunkäynnin ohjauksen ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Palkkaus määräytyy opettajaviroissa OVTES:n mukaan ja koulunkäyntiohjaajilla KVTES:n mukaan. Pätevien hakijoiden puuttuessa toistaiseksi voimassa olevat tehtävät täytetään määräajaksi 11.8.2020 - 5.6.2021. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

- Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto, puh. 040 547 9375, kaisu.koivisto@kaustinen.fi
- Musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, puh. 040 556 1783, ilona.salomaa-uusitalo@kaustinen.fi
- Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastulalta, mailis.tastula@kaustinen.fi.  

Hakuaika päättyy 24.4.2020 klo 12.00.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

VARSINAISEN HAKEMUKSEN LISÄKSI opettajatehtävien hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

31.3.2020

 

Maatalouslomittajia

Maatalouslomittajia

Kaustisen kunnan lomatoimeen haetaan maatalouslomittajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan.

Työ edellyttää maatalousalan koulutusta ja/tai työkokemusta karjanhoidossa, luotettavuutta ja yhteistyökykyä, sekä Suomen kielen taitoa.

Toimialueena ovat pääsääntöisesti maito- ja lihakarjatilat Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella.

Palkkaus KVTES:n mukaan.

Jatkuva haku.

Kaustinen on savuton työpaikka.

Hakemukset os. Kaustisen kunta, lomituspalvelupäällikkö, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai hilkka.kalliokoski@kaustinen.fi

Lisätiedot lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski, puh. 050 318 0346 

 

 

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanvirasto avoinna
ma - pe klo 8.00 - 15.00

Seuraa Kaustisen kuntaa

facebook Instagram AppIcon twitter

Tutustu esitteeseemme:

Esitekuvake