EtusivuAvoimet virat ja toimet

Sivistystoimen sijaisrekisteri

Kaustisen kunta ylläpitää perusopetuksen opettajien ja ohjaajien sekä varhaiskasvatushenkilöstön sijaisrekisteriä kesken lukuvuoden täytettäviä sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan jatkuvasti mm. luokanopettajan ja eri aineiden aineenopettajien, koulunkäyntiohjaajan sekä varhaiskasvatushenkilöstön työtehtäviin.

Pidemmät sijaisuudet sekä syksyisin alkavat vakinaiset ja määräaikaiset opettajan tehtävät laitetaan erilliseen hakuun. Työnhakijan kannattaa siis sekä ilmoittautua sijaisrekisteriin että seurata Kaustisen kunnan avoimia työpaikkoja kunnan kotisivuilta ja MOL:n sivuilta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus tehtävään määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus säädetään kelpoisuutena antaa opetusta. Opettajien kelpoisuus selvitetään tehtävien ja opetettavien aineiden mukaisesti.

Koulunkäyntiohjaajien kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. koulunkäynnin aamu- ja iltapäiväohjaaja, lähihoitaja).

Varhaiskasvatuksen avustajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja).

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja).

Varhaiskasvatusopettajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§:n mukainen pätevyys.

Sijaisrekisteriin ilmoittaudutaan tekemällä hakemus ja ilmaisemalla siinä, millaisia sijaisuuksia on valmis ottamaan vastaan. Hakemukset ansioluetteloineen sekä mahdolliset opinto- ja työtodistusjäljennökset toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Sijaisrekisteri" tai sähköpostilla osoitteeseen sivistys@kaustinen.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Hakijan on itse huolehdittava hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Yhteys- ja käytettävyystietojen ajan tasalla pitäminen on edellytys sijaisuuksien tarjoamiselle.

 

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

Varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ 

Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 4.1.-30.6.2021. Työntekijän sijoituspaikkana on Tanhuanpään päiväkotiyksikkö. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Työnantajan viite: 029-20.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Arvostamme alan kokemusta sekä joustavaa, pedagogista ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 7.12.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 029-20 / VKO". Hakemuksia ei palauteta.

Varsinaisen hakemuksen LISÄKSI hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakemusyhteenveto. Hakijoita ei huomioida ilman varsinaista hakemusta.

Lisätiedot:

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

20.11.2020VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 4.1.-30.6.2021. Työntekijän sijoituspaikkana on Tanhuanpään päiväkotiyksikkö. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Työnantajan viite: 030-20.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Arvostamme alan kokemusta, joustavaa ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 7.12.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 030-20 / VLH". Hakemuksia ei palauteta.

Varsinaisen hakemuksen LISÄKSI hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakemusyhteenveto. Hakijoita ei huomioida ilman varsinaista hakemusta.

Lisätiedot:

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

20.11.2020

 

Koulunkäyntiohjaajan määräaikainen tehtävä

Kaustisen kunta ja Kaustisen 4H-yhdistys julistavat auki määräaikaisen koulunkäyntiohjaajan ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävän ajalle 7.1.-4.6.2021.

Työ on kokopäivätoimi, työaika on 38,25 tuntia viikossa ja koostuu koulunkäyntiohjaajan työstä (21,25 h), sijoituspaikkana Keskuskoulu (1.-6.), sekä Kaustisen 4H:n iltapäivätoiminnan ohjaajan työstä (17 h). Valitulta toivotaan erityisesti diabetesosaamista.

Kelpoisuutena on koulunkäynnin ohjauksen ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Työnantajan viite on 031-20.

Valinta on ehdollinen, kunnes toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 16.12.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 031-20 KKO”. Hakemuksia ei palauteta.

Varsinaisen hakemuksen LISÄKSI hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakemusyhteenveto. Hakijoita ei huomioida ilman varsinaista hakemusta.

Lisätiedot:

Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto, puh. 040 547 9375, kaisu.koivisto(at)kaustinen.fi

Kaustisen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Ulla Järvelä, puh 040 845 2480, kaustinen@4h.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

30.11.2020

 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus

Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaista ajalle 11.1.- 31.5.2021.
Työntekijän sijoituspaikkana on Pajalan päiväkoti / vuorohoitoryhmä Peipposet. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 032-20.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Arvostamme alan kokemusta, joustavaa ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 14.12.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 032-20 / LH". Hakemuksia ei palauteta.

Varsinaisen hakemuksen LISÄKSI hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakemusyhteenveto. Hakijoita ei huomioida ilman varsinaista hakemusta.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

30.11.2020

 

Sivu 1 / 2

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanvirasto avoinna
ma - pe klo 8.00 - 15.00

Seuraa Kaustisen kuntaa

facebook Instagram AppIcon twitter

Tutustu esitteeseemme:

Esitekuvake