EtusivuAvoimet virat ja toimet

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

Avoimet opetustoimen tehtävät

Kaustisen kunnassa ovat avoinna seuraavat opetustoimen tehtävät lv. 2020-2021

1) Perusopetuksen matemaattisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan tehtävät 11.8.2020 alkaen, sijoituspaikkana Kaustisen keskuskoulu (7.-9.). Työnantajan viite: 009-20.

2) Kaustisen musiikkilukion tuntiopettajan tehtävät 11.8.2020 alkaen. Tehtäviin kuuluu sähkökitaran ja ryhmämusisoinnin opetus, musiikkiteatterin musiikin johto sekä musiikkitapahtumien koordinointi yhdessä musiikinlehtorien kanssa. Lisäksi musiikkilukion valtakunnallisen kehittämistehtävän vuoksi tehtävään toivotaan asiantuntemusta musiikin neurotieteessä. Työnantajan viite: 010-20.

3) Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 11.8.2020-5.6.2021, tai kunnes vakituinen viranhaltija palaa työhön, alkusijoituspaikkana Keskuskoulu (1.-6.). Määräaikaisuuden perusteena on vakituisen viranhaltijan aloittaminen virassa myöhemmin. Työnantajan viite: 011-20.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinnat ovat ehdollisia, kunnes virkaan/toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä toistaiseksi täytettävien tehtävien osalta hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy ko. tehtävän työehtosopimuksen mukaisesti.
Pätevien hakijoiden puuttuessa toistaiseksi voimassa olevat tehtävät täytetään määräajaksi 11.8.2020-5.6.2021. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja
- Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto, puh. 040 547 9375, kaisu.koivisto@kaustinen.fi
- Musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, puh. 040 556 1783, ilona.salomaa-uusitalo@kaustinen.fi
- Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastulalta, mailis.tastula@kaustinen.fi.  

Hakuaika päättyy 12.6.2020 klo 12.00.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

VARSINAISEN HAKEMUKSEN LISÄKSI opettajatehtävien hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

26.5.2020

 

Avoimet paikat varhaiskasvatuksessa

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunta hakee yhtä varhaiskasvatuksen opettajaa vakituiseen työsuhteeseen 3.8.2020 alkaen. Työntekijän alkusijoituspaikkana on Pajalan päiväkoti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 012-20.

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§:n mukainen pätevyys. Arvostamme alan kokemusta sekä joustavaa, pedagogista ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Lisäksi tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.

Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 012-20 / varhaiskasvatuksen opettaja". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJIEN TEHTÄVÄT  

Kaustisen kunta hakee kahta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen 3.8.2020 alkaen. Työntekijöiden alkusijoituspaikat ovat Pajalan päiväkodissa. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 013-20.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Arvostamme alan kokemusta, joustavaa ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Lisäksi tehtävään valittujen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.

Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 013-20 / varhaiskasvatuksen lastenhoitaja". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi


VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN SIJAISUUS

Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaista ajalle 3.8.2020-18.3.2021. Työntekijän sijoituspaikkana on Pajalan päiväkoti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 014-20.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Arvostamme alan kokemusta, joustavaa ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 014-20 / varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

VARHAISKASVATUKSEN KAKSI MÄÄRÄAIKAISTA JA OSA-AIKAISTA AVUSTAJAN TEHTÄVÄÄ

Kaustisen kunta hakee kahta varhaiskasvatuksen avustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 3.8.2020-31.5.2021. Työntekijöiden sijoituspaikat ovat Pajalan päiväkodissa. Tehtävien työaika on 31 h/vko, tehtävät ovat siis osa-aikaisia (80%). Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 015-20.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi koulunkäynnin aamu - ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja). Kyseisiin tehtäviin saa perehdytyksen, mutta kokemusta edellytetään lasten parissa työskentelystä, samoin kuin tuntemusta lapsen kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Avustajalta edellytetään valmiutta avustaa lääkehoitoa tarvitsevia lapsia (esim. diabetes). Tehtävässä toimiminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa. Työnkuva vaihtelee tilanteen ja tarpeiden mukaan, joten asioiden ennakointi ja toisaalta joustavuus ovat hyviä avuja tehtävien menestykselliseen hoitamiseen.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 015-20 / varhaiskasvatuksen avustaja". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJIEN MÄÄRÄAIKAISET TEHTÄVÄT

Kaustisen kunta hakee kahta varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaisiin tehtäviin ajalle 3.8.2020–31.5.2021. Toisen työntekijän sijoituspaikkana on Tanhuanpään päiväkoti/satelliittiyksikkö, toisen alkusijoituspaikka on Pajalan päiväkoti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 016-20.

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§:n mukainen pätevyys. Arvostamme alan kokemusta sekä joustavaa, pedagogista ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 016-20 / varhaiskasvatuksen opettaja, määräaikainen tehtävä". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi  

 

VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ 

Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 3.8.2020-31.5.2021. Työntekijän sijoituspaikkana on Tanhuanpään päiväkoti/satelliittiyksikkö. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 017-20.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Arvostamme alan kokemusta, joustavaa ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 017-20 / varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, määräaikainen tehtävä". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

 

VARHAISKASVATUKSEN OSA-AIKAISEN OPETTAJAN / ESIOPETTAJAN SIJAISUUS  

Kaustisen kunta hakee yhtä esiopetuspätevyyden omaavaa varhaiskasvatuksen opettajan sijaista ajalle 3.8.2020–31.5.2021. Työaika on 31 h/vko, tehtävä on siis osa-aikainen (80 %). Sijoituspaikkana on Omenapuun varhaiskasvatusyksikön esiopetusryhmä. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 018-20.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on esiopettajan pätevyys (luokanopettajan, lastentarhanopettajan, kasvatustieteen kandidaatin tai sosionomin (AMK) tutkinto, johon sisältyy esiopetuspätevyys). Esiopetusta antavan opettajan kelpoisuus on esitetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (3 Luku, 7 §). Arvostamme alan kokemusta sekä joustavaa, pedagogista ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 018-20 / varhaiskasvatuksen opettajan/esiopettajan sijaisuus". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi

 

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

26.5.2020

 

Kaustisen kunnassa ovat avoinna seuraavat opetustoimen tehtävät lv. 2020-2021 
1) Perusopetuksen matemaattisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan tehtävät 11.8.2020 alkaen, sijoituspaikkana Kaustisen keskuskoulu (7.-9.). Työnantajan viite: 009-20. 
2) Kaustisen musiikkilukion tuntiopettajan tehtävät 11.8.2020 alkaen. Tehtäviin kuuluu sähkökitaran ja ryhmämusisoinnin opetus, musiikkiteatterin musiikin johto sekä musiikkitapahtumien koordinointi yhdessä musiikinlehtorien kanssa. Lisäksi musiikkilukion valtakunnallisen kehittämistehtävän vuoksi tehtävään toivotaan asiantuntemusta musiikin neurotieteessä.  Työnantajan viite: 010-20.
3) Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 11.8.2020-5.6.2021, tai kunnes vakituinen viranhaltija palaa työhön, alkusijoituspaikkana Keskuskoulu (1.-6.). Määräaikaisuuden perusteena on vakituisen viranhaltijan aloittaminen virassa myöhemmin. Työnantajan viite: 011-20. 
Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinnat ovat ehdollisia, kunnes virkaan/toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä toistaiseksi täytettävien tehtävien osalta hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. 
Virkojen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy ko. tehtävän työehtosopimuksen mukaisesti.
Pätevien hakijoiden puuttuessa toistaiseksi voimassa olevat tehtävät täytetään määräajaksi 11.8.2020-5.6.2021. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Lisätietoja 
- Keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto, puh. 040 547 9375, kaisu.koivisto@kaustinen.fi  
- Musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, puh. 040 556 1783, ilona.salomaa-uusitalo@kaustinen.fi 
- Sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastulalta, mailis.tastula@kaustinen.fi.   
Hakuaika päättyy 12.6.2020 klo 12.00. 
Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus”. Hakemuksia ei palauteta. 
VARSINAISEN HAKEMUKSEN LISÄKSI opettajatehtävien hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake sähköisesti osoitteessa http://bit.ly/Hakulomake 
Kaustisen kunta on savuton työpaikka. 
26.5.2020
 
JOHANNA
VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN TEHTÄVÄ
Kaustisen kunta hakee yhtä varhaiskasvatuksen opettajaa vakituiseen työsuhteeseen 3.8.2020 alkaen. Työntekijän alkusijoituspaikkana on Pajalan päiväkoti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 012-20.
Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§:n mukainen pätevyys. Arvostamme alan kokemusta sekä joustavaa, pedagogista ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä. 
Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Lisäksi tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.
Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 012-20 / varhaiskasvatuksen opettaja". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25. 
Lisätiedot: 
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi
Kaustisen kunta on savuton työpaikka.
 
ELÄKKEELLE JÄÄMÄSSÄ OLEVA JA SATU
VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJIEN TEHTÄVÄT
Kaustisen kunta hakee kahta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen 3.8.2020 alkaen. Työntekijöiden alkusijoituspaikat ovat Pajalan päiväkodissa. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 013-20.
Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Arvostamme alan kokemusta, joustavaa ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä. 
 
Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Lisäksi tehtävään valittujen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.
 
Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 013-20 / varhaiskasvatuksen lastenhoitaja". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25.
Lisätiedot: 
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi
Kaustisen kunta on savuton työpaikka.
 
PÄIVI HETTULA
VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN SIJAISUUS
 
Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaista ajalle 3.8.2020-18.3.2021. Työntekijän sijoituspaikkana on Pajalan päiväkoti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 014-20.
 
Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Arvostamme alan kokemusta, joustavaa ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä. 
 
Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. 
 
Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 014-20 / varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25. 
Lisätiedot: 
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi
Kaustisen kunta on savuton työpaikka.
 
MA TARPEET
VARHAISKASVATUKSEN KAKSI MÄÄRÄAIKAISTA JA OSA-AIKAISTA AVUSTAJAN TEHTÄVÄÄ
Kaustisen kunta hakee kahta varhaiskasvatuksen avustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 3.8.2020-31.5.2021. Työntekijöiden sijoituspaikat ovat Pajalan päiväkodissa.  Tehtävien työaika on 31 h/vko, tehtävät ovat siis osa-aikaisia (80%). Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 015-20.       
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esimerkiksi koulunkäynnin aamu - ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja). Kyseisiin tehtäviin saa perehdytyksen, mutta kokemusta edellytetään lasten parissa työskentelystä, samoin kuin tuntemusta lapsen kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Avustajalta edellytetään valmiutta avustaa lääkehoitoa tarvitsevia lapsia (esim. diabetes). Tehtävässä toimiminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa. Työnkuva vaihtelee tilanteen ja tarpeiden mukaan, joten asioiden ennakointi ja toisaalta joustavuus ovat hyviä avuja tehtävien menestykselliseen hoitamiseen. 
Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. 
Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 015-20 / varhaiskasvatuksen avustaja". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25.
Lisätiedot: 
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi
Kaustisen kunta on savuton työpaikka.
 
TANHUANPÄÄN MÄÄRÄAIKAINEN JA TARJA 
VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJIEN MÄÄRÄAIKAISET TEHTÄVÄT
Kaustisen kunta hakee kahta varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaisiin tehtäviin ajalle 3.8.2020–31.5.2021. Toisen työntekijän sijoituspaikkana on Tanhuanpään päiväkoti/satelliittiyksikkö, toisen alkusijoituspaikka on Pajalan päiväkoti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 016-20.
Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§:n mukainen pätevyys. Arvostamme alan kokemusta sekä joustavaa, pedagogista ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä. 
Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. 
Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 016-20 / varhaiskasvatuksen opettaja, määräaikainen tehtävä". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25. 
Lisätiedot: 
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi
Kaustisen kunta on savuton työpaikka.
 
TANHUANPÄÄN MÄÄRÄAIKAINEN
VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ
Kaustisen kunta hakee varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 3.8.2020-31.5.2021. Työntekijän sijoituspaikkana on Tanhuanpään päiväkoti/satelliittiyksikkö. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävissä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 017-20.
 
Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Arvostamme alan kokemusta, joustavaa ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä. 
 
Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. 
 
Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 017-20 / varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, määräaikainen tehtävä". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25. 
Lisätiedot: 
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi
Kaustisen kunta on savuton työpaikka.
 
EMELIA
VARHAISKASVATUKSEN OSA-AIKAISEN OPETTAJAN / ESIOPETTAJAN SIJAISUUS 
Kaustisen kunta hakee yhtä esiopetuspätevyyden omaavaa varhaiskasvatuksen opettajan sijaista ajalle 3.8.2020–31.5.2021. Työaika on 31 h/vko, tehtävä on siis osa-aikainen (80 %). Sijoituspaikkana on Omenapuun varhaiskasvatusyksikön esiopetusryhmä. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Työnantajan viite: 018-20.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on esiopettajan pätevyys (luokanopettajan, lastentarhanopettajan, kasvatustieteen kandidaatin tai sosionomin (AMK) tutkinto, johon sisältyy esiopetuspätevyys). Esiopetusta antavan opettajan kelpoisuus on esitetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (3 Luku, 7 §). Arvostamme alan kokemusta sekä joustavaa, pedagogista ja ammatillista otetta työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta VASU:n mukaisiin työskentelytapoihin kuten pienryhmätyöskentely. Valituksi tullut sitoutuu työskentelemään tarvittaessa myös muissa Kaustisen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.
Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Hakuaika päättyy 10.6.2020 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus 018-20 / varhaiskasvatuksen opettajan/esiopettajan sijaisuus". Hakemuksia ei palauteta. Haastattelut järjestetään viikolla 25. 
Lisätiedot: 
Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi
Päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673, emmi.huntus(at)kaustinen.fi
Kaustisen kunta on savuton työpaikka.
 
 

Maatalouslomittajia

Maatalouslomittajia

Kaustisen kunnan lomatoimeen haetaan maatalouslomittajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan.

Työ edellyttää maatalousalan koulutusta ja/tai työkokemusta karjanhoidossa, luotettavuutta ja yhteistyökykyä, sekä Suomen kielen taitoa.

Toimialueena ovat pääsääntöisesti maito- ja lihakarjatilat Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella.

Palkkaus KVTES:n mukaan.

Jatkuva haku.

Kaustinen on savuton työpaikka.

Hakemukset os. Kaustisen kunta, lomituspalvelupäällikkö, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai hilkka.kalliokoski@kaustinen.fi

Lisätiedot lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski, puh. 050 318 0346 

 

 

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanvirasto avoinna
ma - pe klo 8.00 - 15.00

Seuraa Kaustisen kuntaa

facebook Instagram AppIcon twitter

Tutustu esitteeseemme:

Esitekuvake