EtusivuAvoimet virat ja toimet

Perhepäivähoitajan tehtävät / useita paikkoja

Kaustisen kunnan varhaiskasvatukseen haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää joustavaa, yhteistyökykyistä, tiimityötaitoista ja hyvällä asen-teella työskentelevää henkilöä.

Hakemuksia otetaan vastaan 13.11.2017 alkaen ja paikkoja täytetään sopivien ja pätevien hakijoiden mukaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Emmi Huntus, puh. 040 843 5673.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Kaustisen kunta, Sivistystoimisto, PL 10, 69601 Kaustinen, kuoreen merkintä ”Hakemus/perhepäivähoitaja”. Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Kaustisen kunnanhallitus on hyväksynyt rekrytointilisän käyttöönoton perhepäivähoitajien palkkaamiseen. 

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät toimien kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti (perhepäivähoitajan tutkinto), otamme huomioon myös muun soveltuvan koulutuksen (suuntautuminen lapsiin ja nuoriin). Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika sopimuksen mukaan.

Ennen tehtävän vastaanottoa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen tilojen soveltuvuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.

Jatkuva haku.

 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sijaisrekisterit

Kaustisen kunta hakee sijaisia perusopetuksen opettajien ja ohjaajien sekä varhaiskasvatuksen päiväkotihenkilöstön sijaisrekistereihin kesken lukuvuoden täytettäviä sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan mm. luokanopettajan ja eri aineiden aineenopettajien, koulunkäyntiohjaajan sekä päiväkodin henkilöstön työtehtäviin.

Pidemmät sijaisuudet laitetaan erikseen hakuun. Lisäksi syksyisin alkavat vakinaiset ja määräaikaiset opettajan tehtävät laitetaan erilliseen hakuun. Työnhakijan kannattaa siis seurata Kaustisen kunnan avoimia työpaikkoja kunnan kotisivuilta ja MOL:n sivuilta ympäri vuoden.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuus tehtävään määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus säädetään kelpoisuutena antaa opetusta. Opettajien kelpoisuus selvitetään tehtävien ja opetettavien aineiden mukaisesti.

Koulunkäyntiohjaajien kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. koulunkäynnin aamu- ja iltapäiväohjaaja, lähihoitaja).

Päiväkodin lastenhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (esim. lastenhoitaja, päivähoitaja tai lähihoitaja).

Päiväkodin lastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7§:n mukainen pätevyys.

Sijaisrekisteriin ilmoittaudutaan tekemällä hakemus ja ilmaisemalla siinä, millaisia sijaisuuksia on valmis ottamaan vastaan. Hakemukset ansioluetteloineen sekä mahdolliset opinto- ja työtodistusjäljennökset toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/sijaisrekisterit" tai sähköpostilla osoitteeseen sivistys@kaustinen.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Hakijan on itse huolehdittava hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Yhteys- ja käytettävyystietojen ajan tasalla pitäminen on edellytys sijaisuuksien tarjoamiselle.

 

Matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus

Kaustisen kunnan perusopetuksessa on haettavana Kaustisen keskuskoulun (7.-9.) matemaattisten aineiden lehtorin viransijaisuus ajalle 22.10.2018-8.2.2019.

Opetusta on matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa. Lisäksi tehtäviin kuuluu luokanvalvojan tehtävät.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes viransijaisuuteen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan muodollisesti epäpätevät hakijat. Tehtävässä noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa vs. perusopetuksen rehtori Kaisu Koivisto, puh. 040 547 9375, kaisu.koivisto@kaustinen.fi. Paikasta voi kysyä myös vt. sivistysjohtaja Mailis Tastulalta, mailis.tastula@kaustinen.fi.

Hakuaika päättyy 26.9.2018 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus”. Hakemuksia ei palauteta.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

10.9.2018

 

IT-ASIANTUNTIJAN TOIMI

Kaustisen kunta, kehittyvä alueensa palvelujen keskus hakee IT-asiantuntijaa

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. It-asiantuntija työskentelee kunnan hallinto- ja kehittämispalveluissa talousjohtajan alaisena. Kunta hankkii tietoliikennepalvelut KaseNetiltä.

Työtehtävät koostuvat kunnan IT-ympäristön ylläpito- ja kehittämistehtävistä. Työtehtävä sisältää mm. kunnan käytössä olevien ohjelmistojen teknisen tuen ja sovellusneuvonnan, uusien ohjelmistojen käyttöönottoprojektien suunnittelun ja hallinnan sekä tietoturva-asioiden koordinoinnin. Tehtäviin kuuluu laitteistojen ja ohjelmistojen asennus-, opastus-, hankinta- ja ylläpitotehtäviä.

Edellytämme

 • tehtävään soveltuvaa alan korkeakoulututkintoa, esim. ins. AMK tieto- ja viestintätekniikka tai alan opistotasoista tutkintoa ja kunta-alan tuntemusta
 • kokemusta vaativista IT-tukitehtävistä, toimintatapoja kehittävää ja myönteistä asiakaspalveluasennetta sekä valmiuksia heterogeenisessä työasema- ja verkkoympäristössä toimimiseen.
 • kykyä päivittää ja luoda IT-dokumentteja ja ohjeita. Ennakoivaa toimintatapaa ja kykyä työskennellä itsenäisesti, sekä paineen alaisena, vuorovaikutustaitoja
 • Suomen kielen ja englannin kielen taitoa.

Tekniset vaatimukset

 • käyttöjärjestelmien osaaminen (Windows, Mac OS X, Android & iOS)
 • kokemusta Windows AD:sta ja SCCM:stä
 • kokemusta mobiililaitteiden ylläpitojärjestelmistä (esim. Intune)
 • perusvalmiudet opintotietojärjestelmistä (esim. Visma InSchool)
 • kokemusta perustietotekniikasta (ohjelmat, palvelimet, työasemat, päätelaitteet ja IT-verkot)
 • tietokantojen perusosaamista ja kykyä tuoda uusia ideoita IT-ratkaisuihin ja loppukäyttäjien palveluun.

Eduksi katsotaan

 • kunta-alan työkokemus vastaavista tehtävistä
 • käytössä olevien ohjelmistojemme tuntemus, taloushallinnon käytännön raportointitaidot

Palkkaus ja työehdot ovat KVTES:n mukaiset. Tehtävässä noudatamme neljän kuukauden koeaikaa.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen: Kaustisen kunta, talousjohtaja, PL 10, 69601 Kaustinen. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään nähtäväksi haastatteluun kutsuttavilta. Hakemuksia ei palauteta.

Hakuaika päättyy 28.9.2018 klo 12:00.

Lisätietoja toimesta talousjohtaja Tellervo Pakkala puh. 0400 569 402, tellervo.pakkala@kaustinen.fi

Kaustinen 12.9.2018

Talousjohtaja Tellervo Pakkala

 

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanvirasto avoinna
ma - pe klo 8.00 - 15.00

Seuraa Kaustisen kuntaa

facebook Instagram AppIcon twitter

Tutustu esitteeseemme:

Esitekuvake