Esiopettajan/lastentarhanopettajan tehtävä

Haemme esiopettajaa vakituiseen työsuhteeseen 80 %:n työajalla Kinon esiopetusryhmään Kaustiselle 9.8.2017 alkaen. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määritellään KVTES:n mukaisesti, työajan ollessa 80 % säännöllisestä viikkotyöajasta.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on esiopettajan pätevyys. Odotamme hakijalta alan kokemusta sekä kiinnostusta esiopetusikäisten toiminnallisen pedagogiikan ja osallisuuden kehittämisestä. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Lisäksi toimeen valitun on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.


Hakuaika päättyy 28.4.2017 klo 12.00. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/esiopettaja". Hakemuksia ei palauteta. Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake ja toimittamaan se täytettynä hakemuksen mukana tai sähköisesti osoitteella sivistys@kaustinen.fi.

Lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja, puh. 040 637 1272, virpi.kataja(at)kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

 

Osa-aikainen kuraattori

KOULUKURAATTORIN OSA-AIKAINEN TEHTÄVÄ

Kaustisen kunnan sivistystoimessa on haettavana osa-aikaisen (20 %) koulukuraattorin tehtävä ajalle 14.8.2017-1.6.2018. Työ kohdistuu Kaustisen Evankelisen Opiston ja K-P:n koulutusyhtymän Kaustisen toimipisteen tarpeisiin. Määräaikaisuuden peruste: STM:n ja VM:n valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus palveluiden hallintoon ja toimintatapoihin. 

Palkkaus ja muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Työaika on 1 päivä/vko, 20 % 37,5 tunnin viikkotyöajasta.

Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus (sosiaaliohjaaja, sosionomi AMK).

Tiedustelut: sivistysjohtaja Henry Paananen, puh. 050 4436 877, henry.paananen@kaustinen.fi.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 9.5.2017 klo 12.00. Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistusjäljennöksineen toimitetaan osoitteella Kaustisen kunta, Sivistyspalvelut, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Kuoren päälle sana "Hakemus/kuraattori". Hakemuksia ei palauteta. Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään hakuyhteenvetolomake ja toimittamaan se täytettynä hakemuksen mukana tai sähköisesti osoitteella sivistys@kaustinen.fi.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

 

TALOUS- JA VELKANEUVOJA

MUSIIKKIKUNTA KAUSTINEN, ALUEENSA PALVELUJEN KESKUS hakee TALOUS- JA VELKANEUVOJA.

Kaustisen kunta järjestää talous- ja velkaneuvontapalvelut Kaustisen, Halsuan, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnille sekä Kannuksen kaupungille. Talous- ja velkaneuvoja työskentelee Kaustisen kunnassa, hallinto- ja kehittämispalveluiden alaisena ja vastaa palveluista itsenäisesti.

Työ on moniammatillista osaamista vaativaa asiantuntijatyötä. Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden suunnittelusta ja velkojen hoidosta, avustetaan heitä taloudenpidossa sekä selvitetään velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuudet. Talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan myös yksityistä elinkeinon- tai ammatinharjoittajaa elinkeinotoimintaan liittyvien velkojen osalta.

Edellytämme alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä sellaista taitoa ja kokemusta, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Alalla nykyisin toimiva talous- ja velkaneuvoja voidaan katsoa tehtävään päteväksi.

Talous- ja velkaneuvojalla tulee olla sellainen taito ja kokemus, jota tarvitaan vahvasti asiakastyöhön painottuvassa neuvonnassa. Työ edellyttää itsenäistä harkintaa, neuvottelutaitoa, yhteistyökykyä, palveluhenkisyyttä ja luotettavuutta.

Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukaiset. Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työssä noudatamme neljän kuukauden koeaikaa.

Kaustisen kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen sekä cv toimitetaan 15.5.2017 klo 12:00 mennessä osoitteella Kaustisen kunta, talousjohtaja, PL 10, 69601 KAUSTINEN. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja toimesta antavat talousjohtaja Tellervo Pakkala Puh 0400 569 402 ja talous- ja velkaneuvoja Sirpa Teirikangas puh. 040 8697 733.

Kaustisella 25.4.2017

Talousjohtaja