EtusivuKaavoitus

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on ohjata yhdyskuntien rakentamista, luonnonvarojen käyttöä, maisemallisia toimenpiteitä, kunnallistekniikkaa ja ympäristönsuojelua. Alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi kunta laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Yleiskaavoitus 

Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet ja se toimii perustana asemakaavojen laatimisessa. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Asemakaavoitus

Asemakaava on alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden kunta- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Kaustisen kunnan kaavojen käsittelyvaiheet:

Kaavan laatiminen etenee seuraavanlaisesti:

    • Kunnan päätös kaavan laatimisesta
    • Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpito
    • Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen
    • Kaavaehdotuksen nähtävilläpito
    • Kaavaehdotus kunnanvaltuuston käsittelyyn

 

Kaustisen kunnan keskeneräiset kaavoitushankkeet: