Hallinto- ja kehittämispalvelujen tehtävät

Kunnan hallinto- ja kehittämispalvelut vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kunnanhallituksen ja -valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä päätösten laillisuuden valvonnasta. Lisäksi hallinto- ja kehittämispalvelut
vastaa kunnan atk-järjestelmän ylläpidosta, kehittämisestä ja koulutuksesta, neuvonnasta, viestinnästä sekä muista yleisistä
hallintotehtävistä. Vastuualueeseen kuuluu myös maaseutupalvelut, kehittämispalvelut, velkaneuvonta, yhteispalvelupiste
sekä yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa ja vaalien toimeenpano.

Tellervo Pakkala, talousjohtaja

 

Katsele, kuuntele, koe - Kaustinen